FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Kết quả tìm kiếmTìm thấy 30 kết quả với từ khóa panme đo ngoài điện tử.
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-100-10
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-100-10

Model: 293-100-10 Thương hiệu: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Độ chính xác: ±0.5μm

23.000.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-140-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-140-30

Sản xuất: Nhật Bản Model: 293-140-30 Phạm vi đo: 0-25mm Độ chính xác: ±1μm

4.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-141-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-141-30

Model: 293-141-30 Sản xuất: Nhật Bản Độ chính xác: ±1µm Khoảng đo: 25-50mm

5.300.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-145-30

Xuất xứ: Nhật Bản Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Trọng lượng: 265g Độ phân giải: 0.001mm

3.800.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-146-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-146-30

Thương hiệu: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Có cổng SPC Chuẩn chống bụi và nước IP65

4.300.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-185-30

Xuất xứ: Nhật Bản Model: 293-185-30 Độ chính xác: 1µm Phạm vi đo: 0-25mm

3.800.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-186-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-186-30

Thương hiệu: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Không có cổng SPC Khoảng đo: 25- 50mm

4.500.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-230-30

Model: 293-230-30 Xuất xứ: Nhật Bản Dải đo: 0-25mm Chuẩn chống bụi và nước: IP65

3.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-231-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-231-30

Xuất xứ: Nhật Bản Model: 293-231-30 Chuẩn chống nước và bụi: IP65 Dải đo: 25-50mm

3.700.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-232-30

Model: 293-232-30 Trọng lượng: 470g Chuẩn chống nước và bụi: IP65 Độ phân giải: 0.001mm

4.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-233-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-233-30

Model: 293-233-30 Hệ đơn vị: met Dải đo: 75-100mm Trọng lượng: 625g

4.800.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-240-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-240-30

Trọng lượng: 270g Dải đo: 0-25mm Độ chính xác: ±1µm Độ phân giải: 0.001mm

2.400.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-241-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-241-30

Xuất xứ: Nhật Bản Trọng lượng: 330g Dải đo: 25-50mm Độ chính xác: ±1µm

3.000.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-242-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-242-30

Thương hiệu: Mitutoyo Xuất xứ: Nhật Bản Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Dải đo: 50-75mm

3.700.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831-30

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-831-30 - Model: 293-831-30 - Hãng: Mitutoyo - Xuất xứ: Nhật Bản - Độ chia: 0.001 mm

2.930.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821-30

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-821-30 - Model: 293-821-30 - Hãng: Mitutoyo- Nhật Bản - Độ chia: 0.001 mm

2.500.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-243-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-243-30

Model: 293-243-30 Hệ đơn vị: mét Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Trọng lượng: 625g

4.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-250-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-250-30

Thương hiệu: Nhật Bản Model: 293-250-30 Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Trọng lượng: 600g

6.500.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-251-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-251-30

Model: 293-251-30 Trọng lượng: 740g Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Dải đo: 125- 150mm

6.600.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-252-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-252-30

Cổng đưa dữ liệu ra: có Dải đo: 150-175mm Trọng lượng: 800g Độ chính xác: ±3µm

7.000.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-253-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-253-30

Cổng đưa dữ liệu ra: có Dải đo: 175-200mm Độ chính xác: 3µm Độ phân giải: 0.001mm

7.400.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-254-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-254-30

Chuẩn chống bụi và nước: IP65 Trọng lượng: 1100g Độ chính xác: 3µm Dải đo: 200-225mm

7.500.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-343-30

Panme đo ngoài điện tử  Mitutoyo 293-343-30 - Model: 293-343-30 - Hãng: Mitutoyo-Nhật Bản - Khoảng đo: 75-100mm/3-4"

4.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-330-30

Xuất xứ: Nhật Bản Model: 293-330-30 Độ chính xác: ±0,001mm Phạm vi đo: 75-100mm/ 3"-4"

3.800.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342-30

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-342-30 - Model: 293-342-30 - Thương hiệu: Mitutoyo - Công nghệ: Nhật Bản - Độ chia: 0.001mm

3.750.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331-30

Xuất xứ: Nhật Bản Model: 293-331-30 Khoảng đo: 25-50mm/1″-2″ Độ chính xác: ±0.00005″/1µm

3.800.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-332-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-332-30

Model: 293-332-30 Độ chia: 0.00005″/0.001mm Xuất xứ: Nhật Bản Độ chính xác: ±0.00005″/1µm

4.500.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341-30

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-341-30 -  Phạm vi đo: 25-50mm - Độ chính xác: ±0.0005" - Độ chia: 0.001mm

3.200.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-340-30 - Model: 293-340-30 - Thương hiệu: Mitutoyo - Công nghệ: Nhật Bản - Hệ đơn vị : mét /inch 

2.750.000 VNĐ

Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-333-30
Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-333-30

Xuất xứ: Nhật Bản Độ chia: 0.00005″/0.001mm Model: 293-333-30 Độ chính xác: ±0.0001″/2µm

5.300.000 VNĐ

Gọi mua hàng