Kết quả tìm kiếmTìm thấy 10 kết quả với từ khóa thang nhom ninda.
Thang nhôm NINDA ND-H04
Thang nhôm NINDA ND-H04

Thang nhôm NINDA ND-H04 Số bậc : 04 bậc Chiều cao toàn thang : 151cm Chiều cao sử dụng : 97cm Khoảng cách các bậc : 25cm

870.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-H05
Thang nhôm NINDA ND-H05

Thang nhôm NINDA ND-H05 Số bậc : 05 bậc Chiều cao toàn thang : 150cm Chiều cao sử dụng : 122cm Khoảng cách các bậc : 25cm

950.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B05
Thang nhôm NINDA ND-B05

Thang nhôm NINDA ND-B05 Số bậc : 05 bậc Chiều cao toàn thang : 150cm Chiều cao sử dụng : 99cm Khoảng cách các bậc : 21cm

750.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B06
Thang nhôm NINDA ND-B06

Thang nhôm NINDA ND-B06 Số bậc : 06 bậc Chiều cao toàn thang : 170cm Chiều cao sử dụng : 119cm  

790.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B07
Thang nhôm NINDA ND-B07

Thang nhôm NINDA ND-B07 Số bậc : 07 bậc Chiều cao toàn thang : 190cm Chiều cao sử dụng : 139cm Khoảng cách các bậc : 21cm

850.000 VNĐ

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48NS – Kích thước đóng: 93 * 48 * 10cm – Kích thước mở: 480 * 49 *10cm – Chiều cao tối đa: 4,8m

3.100.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-H06
Thang nhôm NINDA ND-H06

Thang nhôm NINDA ND-H06 Số bậc : 06 bậc Chiều cao toàn thang : 200cm Chiều cao sử dụng : 146cm Khoảng cách các bậc : 25cm

1.050.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B03
Thang nhôm NINDA ND-B03

Thang nhôm NINDA ND-B03 Số bậc : 03 bậc Chiều cao toàn thang : 110cm Chiều cao sử dụng : 59cm Khoảng cách các bậc : 21cm

640.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B04
Thang nhôm NINDA ND-B04

Thang nhôm NINDA ND-B04 Số bậc : 04 bậc Chiều cao toàn thang : 130cm Chiều cao sử dụng : 79cm Khoảng cách các bậc : 21cm

690.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B08
Thang nhôm NINDA ND-B08

Thang nhôm NINDA ND-B08 Số bậc : 08 bậc Chiều cao toàn thang : 210cm Chiều cao sử dụng : 159cm Khoảng cách các bậc : 21cm

Liên hệ

Gọi mua hàng