FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Thang nhôm NindaThang nhôm rút gọn Ninda ND-26

- Chiều cao tối đa : 2.6m. - Chiều dài rút gọn 0.74m. - Chiều rộng thang: 0.5m. - Trọng lượng sản phẩm: 6.8 kg.

1.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-32

- Chiều cao tối đa : 3.2m. - Chiều dài rút gọn : 0.8m. - Chiều rộng thang : 0.5m. - Trọng lượng thang : 8.4 kg.

2.050.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38

- Chiều cao tối đa : 3.8 m. - Chiều dài rút gọn : 0.86 m. - Chiều rộng thang : 0.5 m. - Trọng lượng thang: 10.4 kg.

2.250.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

- Chiều cao tối đa : 4.4 m. - Chiều dài rút gọn : 0.96 m. - Chiều rộng thang : 0.48 m. - Trọng lượng thang : 14.5 kg.

2.550.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

- Chiều cao tối đa : 4.9 m. - Chiều dài rút gọn 0.97 m. - Chiều rộng thang : 0.5. - Trọng lượng thang : 12.6 kg.

2.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

2.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

3.250.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

3.550.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.8 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5.6 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

3.750.000 VNĐ

Gọi mua hàng