Thang nhôm SinoyonThang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001A
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001A

- Mã sản phẩm : HR-5001A. - Chiều cao khi mở : 3.8 m. - Chiều cao khi đóng : 0.91 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.600.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001B
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001B

- Mã sản phẩm : HR-5001B. - Chiều cao khi mở : 3.2 m. - Chiều cao khi đóng : 0.85 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.270.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001C
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001C

- Mã sản phẩm : HR-5001C. - Chiều cao khi mở : 2.9 m. - Chiều cao khi đóng : 0.81 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.020.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001D
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001D

- Mã sản phẩm : HR-5001D - Chiều cao khi mở : 2.6 m. - Chiều cao khi đóng : 0.78 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.800.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001E
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5001E

- Mã sản phẩm : HR-5001E - Chiều cao khi mở : 2.0 m. - Chiều cao khi đóng : 0.68 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.390.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002A
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002A

- Mã sản phẩm : HR-5002A - Chiều cao khi mở : 3.8 m. - Chiều cao khi đóng : 0.8 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.550.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002B
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002B

- Mã sản phẩm : HR-5002B - Chiều cao khi mở : 3.2 m. - Chiều cao khi đóng : 0.74 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.150.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002C
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002C

- Mã sản phẩm : HR-5002C - Chiều cao khi mở : 2.9 m. - Chiều cao khi đóng : 0.71 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.940.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002D
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002D

- Mã sản phẩm : HR-5002D - Chiều cao khi mở : 2.6 m. - Chiều cao khi đóng : 0.675 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.740.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002E
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5002E

- Mã sản phẩm: HR-5002E - Chiều cao khi mở : 2.0 m. - Chiều cao khi đóng : 0.62 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.340.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005A
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005A

- Mã sản phẩm : HR-5005A - Chiều cao khi mở : 3.8 m. - Chiều cao khi đóng : 0.86 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

3.390.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005B
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005B

- Mã sản phẩm : HR-5005B - Chiều cao khi mở : 2.6 m. - Chiều cao khi đóng : 0.80 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.300.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005C
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005C

- Mã sản phẩm : HR-5005C - Chiều cao khi mở : 3.2 m. - Chiều cao khi đóng : 0.83 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.870.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005D
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005D

- Mã sản phẩm : HR-5005D - Chiều cao khi mở : 4.4 m. - Chiều cao khi đóng : 0.89 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

3.990.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005E
Thang nhôm rút gọn Sinoyon HR-5005E

- Mã sản phẩm : HR-5005E - Chiều cao khi mở : 5 m. - Chiều cao khi đóng : 0.93 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

4.600.000 VNĐ

Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010A
Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010A

- Mã sản phẩm : HR-5010A - Chiều cao khi mở : 4.73 m. - Chiều cao khi đóng : 2.32 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

2.170.000 VNĐ

Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010B
Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010B

- Mã sản phẩm : HR-5010B - Chiều cao khi mở : 3.7 m. - Chiều cao khi đóng : 1.8 m.. - Chất liệu : Nhôm.

1.900.000 VNĐ

Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010C
Thang nhôm xếp Sinoyon HR-5010C

- Mã sản phẩm : HR-5010C - Chiều cao khi mở : 2.6 m. - Chiều cao khi đóng : 1.26 m. - Khả năng tải tối đa : 150 Kg. - Chất liệu : Nhôm.

1.670.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo