Thang nhôm SumikaThang nhôm rút Sumika SK380
Thang nhôm rút Sumika SK380

- Kích thước : 81 x 50 x 10 cm - Chiều cao tối đa : 3.8 m - Chiều dài rút gọn : 0.81 m - Trọng lượng : 11 kg

1.600.000 VNĐ

Thang gấp đa năng 4 đoạn Sumika B303
Thang gấp đa năng 4 đoạn Sumika B303

- Số bậc: 4 bậc x 3 đoạn - Kích thước đóng: 96 x 35 x 26 cm - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Chiều cao bậc: 28cm

1.250.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 103
Thang ghế Sumika SKH 103

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 59 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 2,6 kg

690.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 104
Thang ghế Sumika SKH 104

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 79 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 3,0 kg

790.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 105
Thang ghế Sumika SKH 105

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 99 cm. - Tải trọng tối đa : 150 kg. - Trọng lượng : 3,5 kg.

890.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SK320
Thang nhôm rút Sumika SK320

Kích thước 78x50x10 cm Chiều cao tối đa 3.2m Chiều dài rút gọn 0.78m Trọng lượng 9.5 kg Số bậc: 11 bậc

1.350.000 VNĐ

Thang rút nhôm đôi Sumika SK 320D
Thang rút nhôm đôi Sumika SK 320D

Kích thước 84x52.5x19.5 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 1.56m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.2m Chiều cao rút gọn 82cm,

1.470.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK380D
Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK380D

Kích thước 87x52.5x20 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 1.83m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.8m

1.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK440D
Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK440D

Kích thước 90x52.5x20 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 2.10m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 4.4m

2.260.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK500D
Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK500D

Kích thước 93x52.5x20.5 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 2.37m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m Chiều cao rút gọn  91cm,

2.500.000 VNĐ

Thang nhôm rút đôi Sumika SK560D
Thang nhôm rút đôi Sumika SK560D

Kích thước 50x20x100cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 2.8m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5,6m

2.800.000 VNĐ

Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB380D
Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB380D

Kích thước 87x52.5x20 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 1.83m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 3.8m Chiều cao rút gọn 85cm

2.050.000 VNĐ

Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB440D
Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB440D

Kích thước 93x50x10 cm Thang rút có khóa gấp tự động Chiều cao tối đa chữ A 2.1m, Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 4.4m Chiều dài rút gọn 0.9m

2.350.000 VNĐ

Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB500D
Thang nhôm rút chữ A Sumika SKB500D

- Kích thước 100x50x20 cm - Thang rút có khóa gấp tự động - Chiều cao tối đa chữ A 2.4m, - Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5m

2.500.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Sumika SK410
Thang nhôm rút gọn Sumika SK410

Kích thước thang: 91x48.5x9 cm Chiều cao tối đa: 4.1 m Chiều cao chữ A tối đa: Không dùng chữ A Chiều dài thu gọn: 0.89 m Tải trọng thang: 150 Kg

1.580.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SK440
Thang nhôm rút Sumika SK440

- Kích thước 49.5x10x94cm - Chiều cao tối đa 4.4m - Chiều dài rút gọn 0.92m - Trọng lượng 12,3 kg

1.750.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SK500
Thang nhôm rút Sumika SK500

Cao chữ I: 5,0m Độ dày: 1,3-1,5mm Trọng lượng:13kg Trọng tải:150kg  

1.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SK510
Thang nhôm rút Sumika SK510

- Kích thước 49.5x10x105cm - Chiều cao tối đa 5.1m - Chiều dài rút gọn 1,03m - Trọng lượng 12,9 kg

2.150.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SKB320
Thang nhôm rút Sumika SKB320

- Kích thước 78x50x10 cm - Chiều cao tối đa 3.2m - Chiều dài rút gọn 0.78m - Trọng lượng 9.5 kg

1.450.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SKB380
Thang nhôm rút Sumika SKB380

- Kích thước 81x50x10 cm - Chiều cao tối đa 3.8m - Chiều dài rút gọn 0.81m - Trọng lượng: 11 kg

1.650.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SKB440
Thang nhôm rút Sumika SKB440

- Kích thước 49.5x10x94cm - Chiều cao tối đa 4.4m - Chiều dài rút gọn 0.92m - Trọng lượng 12,3 kg

1.850.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SKB510
Thang nhôm rút Sumika SKB510

- Kích thước 49.5x10x105cm - Chiều cao tối đa 5.1m - Chiều dài rút gọn: 1,03m - Trọng lượng: 15 kg

2.100.000 VNĐ

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM204
Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM204

- Kích thước đóng gói : 124x35x26cm - Chiều cao tối đa chữ A : 2.35m - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.70m - Chiều cao khi xếp chữ U ngược : 1.25m

1.450.000 VNĐ

Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM205
Thang nhôm gấp đa năng Sumika SKM205

Số bậc: 4 bậc*5 đoạn Kích thước đóng: 61,5*28*128cm (W-L-H) Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp Chiều cao bậc: 28cm

1.550.000 VNĐ

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK603
Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK603

- Số lượng bậc:  3x4 - Chiều cao chữ I: 3.4m - Chiều cao chữ A : 1.7m - Trọng lượng: 8.5kg

1.350.000 VNĐ

Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SK604
Thang nhôm xếp 4 đoạn Sumika SK604

- Số lượng bậc:  4x4 - Chiều cao chữ I: 4.7m - Chiều cao chữ A : 2.35m - Trọng lượng: 11.9kg

1.450.000 VNĐ

Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK605
Thang nhôm gấp 4 đoạn Sumika SK605

- Số lượng bậc:  5x4 - Chiều cao chữ I: 5.8m - Chiều cao chữ A : 2.9m - Trọng lượng: 14.4kg

1.650.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Sumika SK207
Thang nhôm gấp chữ A Sumika SK207

- Số lượng bậc:  2x6 - Chiều cao chữ I: 3.8m - Chiều cao chữ A : 1.9m - Trọng lượng: 7.2kg

1.250.000 VNĐ

Thang nhôm chữ A Sumika SK208
Thang nhôm chữ A Sumika SK208

- Số lượng bậc:  2x8 - Chiều cao chữ I: 4.7m - Chiều cao chữ A : 2.35m - Trọng lượng: 8.5kg

1.380.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Sumika SK210
Thang nhôm gấp chữ A Sumika SK210

- Số lượng bậc:  2x10 - Chiều cao chữ I: 6.0m - Chiều cao chữ A : 3.0m - Trọng lượng: 10.2kg

1.850.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Sumika SKD04
Thang nhôm gấp chữ A Sumika SKD04

- Số bậc: 4x2 - Kích thước mở: 48,5x78x100cm (W-L-H) - Kích thước đóng: 48,5x6x100cm (W-L-H) - Chiều cao bậc: 28cm

Liên hệ

Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD05
Thang nhôm xếp chữ A Sumika SKD05

- Số bậc: 5x2 - Kích thước mở: 50,5x93x126cm (W-L-H) - Kích thước đóng: 50,5x6x126cm (W-L-H) - Chiều cao bậc: 28cm - Chiều cao chữ A: 1,26m

Liên hệ

Thang ghế chữ A Sumika SKH504
Thang ghế chữ A Sumika SKH504

Chiều cao chữ A: 1,0m Độ dày: 1,3- 1,5mm Trọng lượng: 5kg Tải trọng: 150kg

Liên hệ

Thang ghế 5 bậc Sumika SKH505
Thang ghế 5 bậc Sumika SKH505

– Chiều cao tay vịn (khay dụng cụ): 155 cm – Chiều cao ghế: 120 cm – Khoảng cách bậc: 235 cm – Chiều rộng bản ghế: 33,5 x 33,5 cm

Liên hệ

Thang nhôm rút đôi Sumika SKS560D
Thang nhôm rút đôi Sumika SKS560D

- Kích thước: 98x48x19cm - Chiều cao tối đa chữ A: 2.8m. - Chiều cao tối đa chữ I: 5.6m - Chiều dài rút gọn: 95cm. - Trọng lượng: 21.8kg.

2.800.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK560D NEW
Thang nhôm rút gọn chữ A Sumika SK560D NEW

- Model: SK560D NEW - Chiều cao tối đa khi gấp gọn chữ A: 2.8m. - Chiều cao tối đa khi mở chữ I: 5.6m - Chiều dài rút gọn toàn bộ thang: 95cm. - Trọng lượng: 20kg. - Số bậc: 2x9 bậc. - Độ dày nhôm: 1,5-1,7 mm.

Liên hệ

Thang nhôm ghế 4 bậc Sumika SKT04
Thang nhôm ghế 4 bậc Sumika SKT04

– Số bậc : 4 bậc – Chất liệu: Hợp kim nhôm siêu bền, sơn tĩnh điện bề mặt chống gỉ sét, chống chịu với thời tiết – Tải trọng thang: 150kg – Khay dụng cụ đựng: Ốc vít, tô vít, búa, cờ lê, mỏ lết, thước dây, …. – Chiều cao bậc: 28cm – Độ rộng chân thang: 58cm – Chiều cao bậc ghế trên cùng: 97cm – Chiều cao toàn bộ thang: 164cm

Liên hệ

Thang nhôm rút gọn Sumika SKS 380
Thang nhôm rút gọn Sumika SKS 380

- Số bậc: 13 bậc - Chất liệu: Nhôm, được sơn tĩnh điện màu đen và màu vàng. - Kích thước: 81x50x10 cm - Chiều cao tối đa: 3.8m - Chiều dài rút gọn: 0.81m - Trọng lượng: 12 kg  

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo