FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Thang nhôm SumoThang nhôm rút gọn SUMO ADT308B

- Chiều cao tối đa : 2.6m. - Chiều dài rút gọn 0.72m. - Trọng lượng sản phẩm : 7.1 kg. - Số bậc: 9 bậc.

1.990.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT310B

- Chiều cao tối đa : 3.2m. - Chiều dài rút gọn 0.77m. - Trọng lượng sản phẩm : 11.3 kg. - Số bậc: 11 bậc

2.290.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT312B

- Chiều cao tối đa : 3.8m. - Chiều dài rút gọn 1.05m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.7 kg. - Trọng lượng cả bao bì : 14.2 kg. - Số bậc: 13 bậc.

2.590.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT314B

- Chiều cao tối đa : 4.4m. - Chiều dài rút gọn 1.05m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.4 kg. - Số bậc: 15 bậc.

3.090.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT806B

- Chiều cao tối đa chữ A : 1.83m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8m. - Chiều dài rút gọn 0.99m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.8 kg. - Số bậc: 2 x 6 bậc.

3.390.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT807B

- Chiều cao tối đa chữ A : 2.1m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4m. - Chiều dài rút gọn 1.03m. - Trọng lượng sản phẩm : 15.5 kg. - Số bậc: 2 x 7 bậc.

3.590.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT808B

- Chiều cao tối đa chữ A : 2.37m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5m. - Chiều dài rút gọn 1.07m. - Trọng lượng sản phẩm : 18.5 kg. - Số bậc: 2 x 8 bậc.

3.990.000 VNĐ

Gọi mua hàng