FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Thang nhôm UNIGAWAThang nhôm rút gọn UNIGAWA UN-26P

- Chiều cao tối đa chữ I : 2,6 m. - Chiều cao rút gọn : 0,72 m. - Trọng lượng : 9,5 kg.

1.890.000 VNĐ

Thang nhôm rút gon UNIGAWA UN-32P

- Chiều cao tối đa chữ I : 3,2 m. - Chiều cao rút gọn : 0,77 m. - Trọng lượng : 12 kgs. - Tải trọng tối đa : 150 kgs.

2.250.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn UNIGAWA UN-38P

- Chiều cao tối đa chữ I : 3,8 m. - Chiều cao rút gọn : 0,86 m. - Trọng lượng : 15 kgs. - Tải trọng tối đa : 150 kgs

2.750.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn UNIGAWA UN-380M

- Chiều cao tối đa chữ A : 1,9 m - Chiều cao tối đa chữ I : 3,8 m. - Chiều cao rút gọn : 0,80 m. - Trọng lượng : 15 kg.

2.890.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn UNIGAWA UN-440M

- Chiều cao tối đa chữ A : 2,2 m - Chiều cao tối đa chữ I : 4,4 m. - Chiều cao rút gọn : 0,86 m. - Trọng lượng : 17 kgs. - Tải trọng tối đa : 150 kgs.

3.250.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn UNIGAWA UN-500M

- Chiều cao tối đa chữ A : 2,5 m - Chiều cao tối đa chữ I : 5 m. - Chiều cao rút gọn : 0,89 m. - Trọng lượng : 19,8 kgs. - Tải trọng tối đa : 150 kgs.

3.890.000 VNĐ