Thang NhômThang nhôm rút Telesteps 50133
Thang nhôm rút Telesteps 50133

- Mã sản phẩm : 50133. - Chiều dài rút gọn : 0,8 m. - Chiều cao tối đa : 3,3 m. - Chiều rộng : 49 cm.

4.200.000 VNĐ

Thang nhôm rút chữ A Telesteps 51720
Thang nhôm rút chữ A Telesteps 51720

- Thương hiệu: Telesteps. - Mã sản phẩm : 51720. - Chiều dài rút gọn : 0,88 m. - Chiều cao tối đa : 2 m. - Chiều rộng : 62 cm.

5.800.000 VNĐ

Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-403C (chân ngang)
Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-403C (chân ngang)

Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-403C (chân ngang) - Hãng sản xuất: Ninda - Model: ND-403C - Chiều cao duỗi thẳng: 3.5 mét - Chiều cao chữ A: 1.7 mét

1.500.000 VNĐ

Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-404C (chân ngang)
Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-404C (chân ngang)

- Chiều cao duỗi thẳng: 4.6 mét - Chiều cao chữ A: 2.25 mét - Chiều cao gấp gọn: 1.22 mét - Loại: 4x4 bậc - Khoảng cách bước: 28cm - MAX tải: 150kg

1.800.000 VNĐ

Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-405C (chân ngang)
Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-405C (chân ngang)

- Chiều cao thẳng: 5.7 mét - Chiều cao chữ A: 2.8 mét - Chiều cao gấp gọn: 1.5 mét - Loại: 4x5 bậc - Khoảng cách bước: 28cm - MAX tải: 150kg  

2.200.000 VNĐ

Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-406C (chân ngang)
Thang nhôm gấp khúc chữ M Ninda ND-406C (chân ngang)

- Chiều cao thẳng: 6.8 mét - Chiều cao chữ A: 3.3 mét - Chiều cao gấp gọn: 1.8 mét - Loại: 4x6 bậc. - Khoảng cách bước: 28cm - MAX tải: 150kg

2.500.000 VNĐ

Thang nhôm ghế NindA NDI-04
Thang nhôm ghế NindA NDI-04

Thang nhôm ghế NindA NDI-04 - Số bậc : 04 bậc - Chiều cao toàn thang : 151cm - Chiều cao sử dụng : 97cm - Khoảng cách các bậc : 25cm

750.000 VNĐ

Thang nhôm ghế Ninda NDI-05
Thang nhôm ghế Ninda NDI-05

Thang nhôm ghế Ninda NDI-05 Số bậc : 05 bậc Chiều cao toàn thang : 165 cm Chiều cao sử dụng : 122 cm Khoảng cách các bậc : 25,5 cm

850.000 VNĐ

Thang nhôm ghế Ninda NDI-06
Thang nhôm ghế Ninda NDI-06

Thang nhôm ghế Ninda NDI-06 Số bậc : 06 bậc Chiều cao toàn thang : 192 cm Chiều cao sử dụng : 147 cm Khoảng cách các bậc : 25,5 cm

950.000 VNĐ

Thang nhôm ghế NINDA ND-H03
Thang nhôm ghế NINDA ND-H03

Thang nhôm ghế NINDA ND-H03 Số bậc : 03 bậc Chiều cao toàn thang : 127cm Chiều cao sử dụng : 75cm Khoảng cách các bậc : 25cm

830.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-H04
Thang nhôm NINDA ND-H04

Thang nhôm NINDA ND-H04 Số bậc : 04 bậc Chiều cao toàn thang : 151cm Chiều cao sử dụng : 97cm Khoảng cách các bậc : 25cm

870.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-H05
Thang nhôm NINDA ND-H05

Thang nhôm NINDA ND-H05 Số bậc : 05 bậc Chiều cao toàn thang : 150cm Chiều cao sử dụng : 122cm Khoảng cách các bậc : 25cm

950.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B05
Thang nhôm NINDA ND-B05

Thang nhôm NINDA ND-B05 Số bậc : 05 bậc Chiều cao toàn thang : 150cm Chiều cao sử dụng : 99cm Khoảng cách các bậc : 21cm

750.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B06
Thang nhôm NINDA ND-B06

Thang nhôm NINDA ND-B06 Số bậc : 06 bậc Chiều cao toàn thang : 170cm Chiều cao sử dụng : 119cm  

790.000 VNĐ

Thang nhôm NINDA ND-B07
Thang nhôm NINDA ND-B07

Thang nhôm NINDA ND-B07 Số bậc : 07 bậc Chiều cao toàn thang : 190cm Chiều cao sử dụng : 139cm Khoảng cách các bậc : 21cm

850.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A03
Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A03

Số bậc: 2 X 3 bậc Kích thước mở: 46*99*75cm Khoảng cách bậc: 20cm Chất liệu: hợp kim nhôm (6063) Độ dày: 1.0mm Tải trọng MAX : 150kgs Trọng lượng: 2.3kg

750.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A04
Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A04

Số bậc: 2 X 4 bậc Kích thước mở: 49 * 124 * 86cm (W * H * D) Khoảng cách bậc: 20cm Chất liệu: hợp kim nhôm (6063) Độ dày: 1.0mm Tải trọng Max: 150kgs

850.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A05
Thang nhôm rút gọn chữ A Ninda ND-A05

Số bậc: 2 X 5 bậc Kích thước mở: 52 * 149 * 97cm (W * H * D) Khoảng cách bậc: 20cm Chất liệu: hợp kim nhôm (6063) Độ dày: 1.0mm Tải trọng max: 150kg

950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-32
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-32

- Chiều cao tối đa : 3.2m. - Chiều dài rút gọn : 0.8m. - Chiều rộng thang : 0.5m. - Trọng lượng thang : 8.4 kg.

1.400.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38

- Chiều cao tối đa : 3.8 m. - Chiều dài rút gọn : 0.86 m. - Chiều rộng thang : 0.5 m. - Trọng lượng thang: 10.4 kg.

1.550.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44

- Chiều cao tối đa : 4.4 m. - Chiều dài rút gọn : 0.96 m. - Chiều rộng thang : 0.48 m. - Trọng lượng thang : 14.5 kg.

1.830.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50

- Chiều cao tối đa : 4.9 m. - Chiều dài rút gọn 0.97 m. - Chiều rộng thang : 0.5. - Trọng lượng thang : 12.6 kg.

2.050.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-38AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

1.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-44AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

2.150.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-50AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

2.350.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI
Thang nhôm rút gọn Ninda ND-56AI

- Thang rút có khóa gấp tự động. - Chiều cao tối đa chữ A : 2.8 m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5.6 m. - Chiều rộng chân thang : 0.48 m.

2.650.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT308B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT308B

- Chiều cao tối đa : 2.6m. - Chiều dài rút gọn 0.72m. - Trọng lượng sản phẩm : 7.1 kg. - Số bậc: 9 bậc.

1.990.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT310B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT310B

- Chiều cao tối đa : 3.2m. - Chiều dài rút gọn 0.77m. - Trọng lượng sản phẩm : 11.3 kg. - Số bậc: 11 bậc

2.280.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT312B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT312B

- Chiều cao tối đa : 3.8m. - Chiều dài rút gọn 1.05m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.7 kg. - Trọng lượng cả bao bì : 14.2 kg. - Số bậc: 13 bậc.

2.580.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT314B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT314B

- Chiều cao tối đa : 4.4m. - Chiều dài rút gọn 1.05m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.4 kg. - Số bậc: 15 bậc.

3.090.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT806B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT806B

- Chiều cao tối đa chữ A : 1.83m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8m. - Chiều dài rút gọn 0.99m. - Trọng lượng sản phẩm : 13.8 kg. - Số bậc: 2 x 6 bậc.

3.350.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT807B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT807B

- Chiều cao tối đa chữ A : 2.1m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4m. - Chiều dài rút gọn 1.03m. - Trọng lượng sản phẩm : 15.5 kg. - Số bậc: 2 x 7 bậc.

3.590.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn SUMO ADT808B
Thang nhôm rút gọn SUMO ADT808B

- Chiều cao tối đa chữ A : 2.37m. - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5m. - Chiều dài rút gọn 1.07m. - Trọng lượng sản phẩm : 18.5 kg. - Số bậc: 2 x 8 bậc.

3.950.000 VNĐ

Thang nhôm Nikita NIKA35
Thang nhôm Nikita NIKA35

- Số lượng bậc: 12 bậc mỗi bên. - Chiều cao duỗi thẳng 7 m. - Chiều cao chữ A: 3.5m. - Trọng lượng: 12 kg.

1.990.000 VNĐ

Thang nhôm rút Nikawa Nk-48
Thang nhôm rút Nikawa Nk-48

Mã sản phẩm:Nikawa Xuất xứ:Trung Quốc  Công nghệ: Nhật Bản

2.448.000 VNĐ

Thang nhôm rút Sumika SK380
Thang nhôm rút Sumika SK380

- Kích thước : 81 x 50 x 10 cm - Chiều cao tối đa : 3.8 m - Chiều dài rút gọn : 0.81 m - Trọng lượng : 11 kg

1.480.000 VNĐ

Thang gấp đa năng 4 đoạn Sumika B303
Thang gấp đa năng 4 đoạn Sumika B303

- Số bậc: 4 bậc x 3 đoạn - Kích thước đóng: 96 x 35 x 26 cm - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Chiều cao bậc: 28cm

1.150.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 103
Thang ghế Sumika SKH 103

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 59 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 2,6 kg

690.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 104
Thang ghế Sumika SKH 104

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 79 cm - Tải trọng tối đa : 150 kg - Trọng lượng : 3,0 kg

790.000 VNĐ

Thang ghế Sumika SKH 105
Thang ghế Sumika SKH 105

- Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 99 cm. - Tải trọng tối đa : 150 kg. - Trọng lượng : 3,5 kg.

890.000 VNĐ

Thang nhôm gấp Nikawa NKG-44
Thang nhôm gấp Nikawa NKG-44

Mã sản phẩm:Nikawa Xuất xứ:Trung Quốc  Công nghệ: Nhật Bản 

1.860.000 VNĐ

Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI

Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-56AI Modell: NK-56AI Nhà sx: Nikawa Thông số kỹ thuật: - Kích thước 105x50x20 cm - Chiều cao tối đa chữ A 2.7m, - Chiều cao tối đa duỗi thẳng (chữ I) 5.6m - Chiều dài rút gọn 98cm, - Trọng lượng 21,5kg, - Số bậc: 2x9 bậc

4.100.000 VNĐ

Thang ghế 5 bậc Nikawa NKP-05
Thang ghế 5 bậc Nikawa NKP-05

Thang ghế 5 bậc Nikawa NKP-05 Modell: NKP-05 Nhà sx:  Nikawa Thông số kỹ thuật : - Số bậc : 5 bậc - Chiều cao bậc: 28cm  - Độ rộng chân thang: 61cm - Chiều cao bậc trên cùng: 125cm - Chiều cao toàn bộ thang: 190cm - Trọng lượng thang: 4.9kg

1.250.000 VNĐ

THANG GHẾ NIKAWA NKS- 06
THANG GHẾ NIKAWA NKS- 06

THANG GHẾ NIKAWA NKS- 06 Modell: NKS- 06 Nhà sx: NIKAWA Thông số kỹ thuật: – Số bậc: 6 – Kích thước mở :53,5x106x181 cm – Kích thước gấp: 53,5x6x190 cm – Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 138,5 cm – Tải trọng tối đa : 150 kg – Trọng lượng : 9,05 kg

1.800.000 VNĐ

THANG GHẾ NIKAWA NKA- 05
THANG GHẾ NIKAWA NKA- 05

THANG GHẾ NIKAWA NKA- 05 Modell: NKA- 05 Nhà sx: NIKAWA Thông số kỹ thuật: – Số bậc: 5 – Kích thước mở :54×100×168 cm – Kích thước gấp: 54×6×180 cm – Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng : 121 cm – Tải trọng tối đa : 150 kg – Trọng lượng : 5,25 kg

1.400.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-03

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa  NKD-03 Modell: NKD-03 Nhà Sx: Nikawa Thông tin kỹ thuật: Số bậc: 3 bậc*2 bên Kích thước mở: 42*62,5*75cm  Kích thước đóng: 42*15*75cm Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A: 0,75m Trọng lượng thang: 2,35kg  

580.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-04

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa  NKD-04 Modell: NKD-04 Nhà Sx:  Nikawa  NKD-04 Thông số kỹ thuật: Số bậc: 4 bậc*2 bên Kích thước mở: 44*78*100cm Kích thước đóng: 44*15*100cm Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A: 1m Trọng lượng thang: 3,15kg

710.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-05
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-05

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa  NKD-05 Modell: NKD-05 Nhà Sx: Nikawa Thông số kỹ thuật: Số bậc: 5 bậc*2 bên Kích thước mở: 46*93*126cm Kích thước đóng: 46*15*126cm Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A: 1,26m Trọng lượng thang: 3,88kg

885.000 VNĐ

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-06
Thang nhôm gấp chữ A Nikawa NKD-06

Thang nhôm gấp chữ A Nikawa  NKD-06 Modell: NKD-06 Nhà Sx: Nikawa Thông tin kỹ thuật: Số bậc: 6 bậc*2 bên Kích thước chữ A: 50*111,5*150cm Kích thước đóng: 50*15*150cm Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A: 1,5m Trọng lượng thang: 4,65kg

1.100.000 VNĐ

Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG-43
Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG-43

Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG-43 Modell: NKG-43 Nhà Sx: Nikawa Thông số kỹ thuật Số bậc: 4 bậc*3 đoạn Kích thước đóng: 61,5*28*105cm Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A sử dụng 1,75m Chiều cao mở dạng duỗi thẳng: 3,5m  Trọng lượng thang: 12kg

1.500.000 VNĐ

Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG-44
Thang nhôm gấp đoạn Nikawa NKG-44

Thang nhôm gấp  đoạn Nikawa NKG-44 Modell: NKG-44 Nhà sx: Nikawa Thông số kỹ thuật Số bậc: 4 bậc*4 đoạn Kích thước đóng: 61,5*28*128cm Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp Chiều cao bậc: 28cm  Chiều cao chữ A sử dụng 2,29m Chiều cao mở dạng duỗi thẳng: 4,58m  Trọng lượng thang: 13,5kg

1.860.000 VNĐ

Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C
Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C

Thang nhôm gấp Nikawa  NKY-8C Modell:  NKY-8C Nhà Sx: Nikawa Thông số kỹ thuật: Độ rộng chân thang: 51cm Chiều cao bậc: 28cm  Độ rộng đỉnh thang: 30cm Chiều cao chữ A: 225cm Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 480 cm Trọng lượng thang: 9,25kg

1.980.000 VNĐ

Thang nhôm rút gác xếp DLTL110
Thang nhôm rút gác xếp DLTL110

Model: DLTL110 Kích thước: 100x60x17,5 cm Chiều cao tối đa: 3.2 m Chiều dài rút gọn: 100 cm

3.100.000 VNĐ

Thang nhôm bàn Nikawa NKC-04
Thang nhôm bàn Nikawa NKC-04

Thang nhôm bàn Nikawa NKC-04 Modell: NKC-04 Nhà sx: Nikawa Mô tả chung: - Thang sử dụng như giàn giáo - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Tải trọng 150kg  

1.200.000 VNĐ

Thang nhôm bàn Nikawa NKC-03
Thang nhôm bàn Nikawa NKC-03

Thang nhôm bàn Nikawa NKC-03 Modell: NKC-03 Nhà sx: Nikawa Mô tả chung: - Thang sử dụng như giàn giáo - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Tải trọng 150kg

950.000 VNĐ

Thang giàn giáo lớn Nikawa JSJ-6
Thang giàn giáo lớn Nikawa JSJ-6

- Thang có thể điều chỉnh tăng độ cao  - Độ nhôm dầy: 1,5mm - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Tải trọng 150kg

3.650.000 VNĐ

Thang giàn giáo lớn Nikawa JSJ-3
Thang giàn giáo lớn Nikawa JSJ-3

- Thang có thể điều chỉnh tăng độ cao  - Độ nhôm dầy: 1,5mm - Chất liệu: Nhôm hợp kim cao cấp - Tải trọng 150kg

2.500.000 VNĐ

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS-3050-2
Thang Nhôm Trượt Poongsan PS-3050-2

Thang Nhôm Trượt Poongsan PS-3050-2 Modell: PS-3050-2 Nhà Sx: Poongsan Mô tả: Độ rộng chân thang:       0,470 m Chất liệu:   Hộp kim nhôm Tải trọng:  100 kg Trọng lượng:     10,1 kg Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài: 2,85 m / 4,56 m Sản xuất tại:     Hàn Quốc Thương hiệu:  Poongsan Độ Dày:       0,135 m

3.300.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3060-2
Thang nhôm Poongsan trượt PS-3060-2

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3060-2 Modell: PS-3060-2 Nhà sx: Poongsan Thông số kỹ thuật: Công nghệ   Hàn Quốc Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   3,19 m / 5,23 m Khoảng cách hai chân thang   0,470 m Độ dày   0,135 m Trọng lượng   11,5 kg Tải trọng   100 kg Chất liệu   Hợp kim nhôm Bảo hành   12 tháng

3.900.000 VNĐ

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2 Modell: PS-3070-2 Nhà sx : Poongsan Thông tin kỹ thuật: - Thang rút nhôm cao cấp (Thang nhôm rút dây) - Trọng lượng 13,5 kg - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

4.320.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3080-2
Thang nhôm Poongsan trượt PS-3080-2

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3080-2 Modell: PS-3080-2 Nhà sx: Poongsan  THÔNG TIN KỸ THUẬT   Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   4,21 m / 7,27 m Khoảng cách hai chân thang   0,470 m Độ dày   0,135 m Trọng lượng   14,8 kg Tải trọng   100 kg Chất liệu   Hợp kim nhôm Bảo hành   12 tháng

5.060.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3090-2
Thang nhôm Poongsan trượt PS-3090-2

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3090-2 Modell: PS-3090-2 Nhà sx: Poongsan    THÔNG TIN KỸ THUẬT: Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   4,55 m / 7,95 m Khoảng cách hai chân thang   0,470 m Độ dày   0,135 m Trọng lượng   16,0 kg Tải trọng   100 kg Chất liệu   Hợp kim nhôm

5.500.000 VNĐ

Thang nhôm trượt Hàn Quốc PS-3100-2
Thang nhôm trượt Hàn Quốc PS-3100-2

Thang nhôm trượt Hàn Quốc PS-3100-2 Modell: PS-3100-2 Nhà sx :Poongsan Thông số kỹ thuật: – Chiều cao H1 : 5,2m – Chiều cao H2(Hmax): 9,3m – Chiều Rộng giữa 2 chân thang: 0,47m – Trọng lượng 19,3 kg – Tải trọng cho phép 90kg

6.500.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3110-2
Thang nhôm Poongsan trượt PS-3110-2

Thang nhôm Poongsan trượt PS-3110-2 Thương hiệu: Poongsan Mã sản phẩm: 3110-2 Công nghệ   Hàn Quốc THÔNG TIN KỸ THUẬT: Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài   5,57 m / 9,99 m Khoảng cách hai chân thang   0,470 m Độ dày   0,135 m Trọng lượng   21,8 kg Tải trọng   100 kg Chất liệu   Hợp kim nhôm

7.000.000 VNĐ

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2
Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2 Modell:  PS-3120-2 Nhà sx: Poongsan Thông số kỹ thuật: - Thang rút nhôm cao cấp  - Trọng lượng 24 kg - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m - Chiều cao H1 : 6,21m - Chiều cao H2(Hmax): 11,31m - Tải trọng cho phép 100kg - Độ dày: 0,135 - Vật liệu: Hợp kim nhôm ( không bao gồm chân phụ thang )

7.900.000 VNĐ

Chân phụ của thang SS001-1VQQ
Chân phụ của thang SS001-1VQQ

Chân phụ của thang SS001-1VQQ Thương hiệu: Poongsan Mã sản phẩm: SS001-1VQQ Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành:   12 tháng CÔNG DỤNG Là một bộ dụng cụ hỗ trợ đắc lực khi bạn sử dụng thang nhôm gấp.  Bộ chân phụ này bao gồm 4 cái giúp đảm bảo độ vững chãi cho chiếc thang nhôm của bạn.

1.089.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS-43
Thang nhôm Poongsan PS-43

Thang nhôm Poongsan PS-43 Modell: PS-43 Nhà sx: Poongsan THÔNG TIN KỸ THUẬT  Công nghệ :  Hàn Quốc Xuất xứ :  Hàn Quốc Chiều cao chữ A thu gọn / kéo dài :  0,96 m / 1,53 m Chiều cao chữ I thu gọn / kéo dài :  1,96 m / 3,16 m Số bậc chữ A  thu gọn / kéo dài:   03 bậc / 05 bậc Trọng lượng:   10,2 kg Tải trọng :  120 kg Độ rộng chân thang:   0,507 m Bảo hành: 12 tháng

2.150.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS-44
Thang nhôm Poongsan PS-44

Thang nhôm Poongsan PS-44 Hãng sản xuất :    POONGSAN Modell: PS-44 Thông số kỹ thuật: Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,12 m Kích thước rút gọn chữ A1 : 1,26   m Kích thước kéo dài chữ  I2  : 4,4  m Kích thước rút gọn chữ  I1  : 1,26 m Khoảng cách 2 chân thang dùng chữ A1-A2 : 1,13m-1,65m Trọng lượng thang:12,6kg Tải trọng tối đa: 100 kg Vật liệu: Hợp kim nhôm

2.690.000 VNĐ

Thang nhôm Poogsan PS-45
Thang nhôm Poogsan PS-45

Thang nhôm Poogsan PS-45 Modell: PS-45 Hãng sản xuất :    POONGSAN Thông số kỹ thuật: Chất liệu :    Nhôm Chiều dài (m) :    5 Kích thước kéo dài chữ A2 : 2,65 m Kích thước rút gọn chữ A1 : 1,52 m Kích thước kéo dài chữ I2   : 5,56 m Kích thước rút gọn chữ I1   : 3,16 m Khoảng cách 2 chân thang dùng chữ A1-A2 : 1,2m-2,1m Trọng lượng thang:14.7 kg Tải trọng tối đa: 90 kg Vật liệu: Hợp kim nhôm Loại :    Thang rút

3.220.000 VNĐ

Thang nhôm Poogsan PS-46
Thang nhôm Poogsan PS-46

Thang nhôm Poogsan PS-46 Nhãn hiệu: Poogsan Modell: PS-46 Thông số kỹ thuật: Chiều dài (m) :    3 Kích thước kéo dài chữ A2 : 3,21 m Kích thước rút gọn chữ A1 : 1,8 m Kí ch thước kéo dài chữ I2  : 6,76 m Kích thước rút gọn chữ  I1  : 3,77 m Khoảng cách 2 chân thang dùng chữ A1-A2 : 1,4m-2,5m Trọng lượng thang: 17.3 kg Tải trọng tối đa: 90 kg Vật liệu: Hợp kim nhôm Loại :    Thang rút

3.850.000 VNĐ

Thang nhôm Poogsan PS-47
Thang nhôm Poogsan PS-47

Thang nhôm Poogsan  PS-47 Modell: PS-47 Hãng sản xuất : Poogsan Thông số kỹ thuật: Loại : Thang chữ A Chất liệu : Nhôm Chiều dài (m) : 3 Kích thước kéo dài chu A: 3,78m Kích thước rút gọn chu A: 2,1 m Trọng lượng: 19.5kg Không kéo dài thành chữ I Tải trọng tối đa: 150 kg Vật liệu: Hợp kim nhôm Hàng nhập khẩu nguyên chiếc

5.640.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS- 48
Thang nhôm Poongsan PS- 48

Thang nhôm Poongsan  PS- 48 Modell: PS- 48 Hãng sản xuất :    POONGSAN Thông số kỹ thuật: Loại :    Thang rút Chất liệu :    Nhôm Nhãn hiệu: POONGSAN-HÀN QUỐC Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,4 m Kích thước kéo dài chữ A2 : 4,38 m Vật liệu: Hợp kim nhôm Trọng lượng: 21.8kg

6.650.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS- 49
Thang nhôm Poongsan PS- 49

Thang nhôm Poongsan  PS- 49 Modell: PS- 49 Hãng sản xuất :    POONGSAN   Thông số kỹ thuật Loại :    Thang rút Chất liệu :    Nhôm Nhãn hiệu: POONGSAN-HÀN QUỐC Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,66 m Kích thước kéo dài chữ A2 : 4,9 m Vật liệu: Hợp kim nhôm Trọng lượng: 24.2kg

7.800.000 VNĐ

Thang nhôm Poogsan PS-50
Thang nhôm Poogsan PS-50

Thang nhôm Poogsan PS-50 Modell: PS-50 Hãng sản xuất :    POONGSAN Thông số kỹ thuật: Loại :    Thang rút Chất liệu :    Nhôm Kích thước rút gọn chữ A1 : 2,96 m Kích thước kéo dài chữ A2 : 5,5 m Vật liệu: Hợp kim nhôm Trọng lượng: 26.5kg Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

8.750.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS-51
Thang nhôm Poongsan PS-51

Thang nhôm Poongsan PS-51 Thương hiệu: Poongsan Mã sản phẩm: PS-51 Công nghệ   Hàn Quốc Xuất xứ   Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Chiều cao chữ A thu gọn / kéo dài   3,25 m / 6,07 m Số bậc chữ A  thu gọn / kéo dài   11 bậc / 21 bậc Tải trọng  120Kg Không kéo dài thành chữ I Bảo hành 12 tháng

10.800.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS- 52
Thang nhôm Poongsan PS- 52

Thang nhôm Poongsan PS- 52 Modell: PS- 52 Hãng sản xuất :    POONGSAN Thông số kỹ thuật: Loại :    Thang rút Kích thước rút gọn chữ A1 : 3,56 m Kích thước kéo dài chữ A2 : 6,7 m Vật liệu: Hợp kim nhôm Trọng lượng: 31.4kg Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

12.900.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan PS- 53
Thang nhôm Poongsan PS- 53

Thang nhôm Poongsan  PS- 53   Hãng sản xuất :    POONGSAN Modell: PS- 53   Thông số kỹ thuật: Loại :    Thang rút Chất liệu :    Nhôm Kích thước rút gọn chữ A1 : 3,86 m Kích thước kéo dài chữ A2 : 7,3 m Vật liệu: Hợp kim nhôm Trọng lượng: 33.4kg Hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc

14.900.000 VNĐ

Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-4
Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-4

Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-4 Modell: OA-4 Hãng sản xuất  :Poongsan Xuất xứ:  Hàn Quốc Thông số kỹ thuật: Chiều cao chữ A : 1210mm Chiều cao chữ I : 2490mm Độ rộng của đỉnh : 390mm Độ rộng của chân : 557mm

1.100.000 VNĐ

Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-5
Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-5

Thang nhôm khóa sập tự động Poongsan OA-5 Modell: OA-5 Nhà sx: Poongsan Hãng sản xuất   Poongsan Xuất xứ   Hàn Quốc Chiều cao chữ A   1490mm Chiều cao chữ I   3090mm Độ rộng của đỉnh   390mm Độ rộng của chân   557mm  

1.400.000 VNĐ

Thang nhôm Poongsan OA-6
Thang nhôm Poongsan OA-6

Thang nhôm Poongsan OA-6 Modell: OA-6 Hãng Sx: Poongsan Hãng sản xuất   Poongsan Xuất xứ   Hàn Quốc Chiều cao chữ A   1770mm Chiều cao chữ I   3690mm Độ rộng của đỉnh   390mm Độ rộng của chân   557mm Trọng lượng   8,3 kgs Chất liệu   Hợp kim nhôm

1.700.000 VNĐ

Gọi mua hàng