FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Thiết bị chống sét lan truyền MCG

Thiết bị chống sét lan truyền MCG


Thiết bị chống sét lan truyền MCG 417
Thiết bị chống sét lan truyền MCG 417

- Có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - Có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns                                                                                                                 - Có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat

Liên hệ

Thiết bị chống sét lan truyền MCG 160KA-240S
Thiết bị chống sét lan truyền MCG 160KA-240S

- Có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - Có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns                                                                                                                    - Có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB /Aptomat)                                                                                                               - - Chịu được dòng sét 160kA/pha ( 8/20µs )

Liên hệ

Thiết bị chống sét lan truyền MCG 80-240Y
Thiết bị chống sét lan truyền MCG 80-240Y

- Có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - Có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns - Có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao (hay CB / MCCB / Aptomat)                                                                                                                 - Chịu đượcdòng xung sét tổng 240kA dòng sét 80kA/pha

Liên hệ

Thiết bị chống sét lan truyền MCG 120-240Y
Thiết bị chống sét lan truyền MCG 120-240Y

CẮT LỌC SÉT 03 PHA - DẠNG TỦ CỰC LỚN - Có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - Có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns - Có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao (hay CB / MCCB / Aptomat)  - Chịu đượcdòng xung sét tổng 360kA dòng sét 120kA/pha

Liên hệ

Thiết bị chống sét lan truyền MCG 160-240Y
Thiết bị chống sét lan truyền MCG 160-240Y

- Có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - Có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 1 ns - Có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao (hay CB / MCCB / Aptomat)  - Chịu đượcdòng xung sét tổng 480kA dòng sét 160kA/pha

Liên hệ

Gọi mua hàng