Thiết bị chống sét SYCOM

Thiết bị chống sét SYCOM


Thiết bị chống sét Sycom SYC-240T2
Thiết bị chống sét Sycom SYC-240T2

- SYC-240T2 có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - SYC-240T2 có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                      - SYC-240T2 có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                 - SYC-240T2 Chịu được dòng sét 150kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 100kA

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYC-TC-480-3Y
Thiết bị chống sét Sycom SYC-TC-480-3Y

- SYC-TC-480-3Y có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - SYC-TC-480-3Y có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                  - SYC-TC-480-3Y có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                              - SYC-TC-480-3Y Chịu được dòng sét 50kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 150kA 

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYC-480-3Y
Thiết bị chống sét Sycom SYC-480-3Y

- SYC-480-3Y có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - SYC-480-3Y có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                 - SYC-480-3Y có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                  - SYC-480-3Y Chịu được dòng sét 100kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 300kA

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYC-480-3Y/SC
Thiết bị chống sét Sycom SYC-480-3Y/SC

- SYC-480-3Y/SC có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động  - SYC-480-3Y/SC có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                        - SYC-480-3Y/SC có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                  - SYC-480-3Y/SC Chịu được dòng sét 100kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 300kA 

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYKX-480-3Y
Thiết bị chống sét Sycom SYKX-480-3Y

- SYC-480-3Y/SC có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động  - SYC-480-3Y/SC có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                       - SYC-480-3Y/SC có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                 - SYC-480-3Y/SC Chịu được dòng sét 100kThiết bị cắt lọc sét bảo vệ nguồn điện 3 pha – 4 dây dòng tải chịu được lên đến 1200A dòng sét tổng lên tới 600kA, dòng 200kA/pha.Thiết bị của hãng SYCOM (USA)

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYKX-480-3Y/SC
Thiết bị chống sét Sycom SYKX-480-3Y/SC

- SYKX-480-3Y/SC có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - SYKX-480-3Y/SC có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                      - SYKX-480-3Y/SC có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                              - SYKX-480-3Y/SC Chịu được dòng sét 200kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 600kA 

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYCX-480-3Y
Thiết bị chống sét Sycom SYCX-480-3Y

- SYCX-480-3Y có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động - SYCX-480-3Y cóThời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                                  - SYCX-480-3Y có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                                  - SYCX-480-3Y Chịu được dòng sét 300kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 900kA

Liên hệ

Thiết bị chống sét Sycom SYCXL-480-3Y/SC
Thiết bị chống sét Sycom SYCXL-480-3Y/SC

- SYCXL-480-3Y có đèn LED hiển thị tình trạng hoạt động  - SYCXL-480-3Y có Thời gian Phản xạ nhạy đáp khi có tia sét xảy ra là < 5 ns                                                                                                               - SSYCXL-480-3Y có Điện áp hoạt động bình thường là 220V-230V bằng điện áp hoạt động của Cầu dao ( hay CB / MCCB / Aptomat )                                             - SYCXL-480-3Y Chịu được dòng sét 500kA/pha ( 8/20µs ), dòng sét tổng Imax = 1500kA

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo