Viết vẽ mỹ thuậtViết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP (0.2mm)
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP (0.2mm)

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP (0.2mm) - Dung tích côc: 7 ml - Đường kính: 0.2mm - Áp lực hơi: 1.0-3.0Mpa - Trọng lượng: 90g

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-A
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-A

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-A - Thể tích cốc chứa sơn: 0,2 ml - Lượng khí tiêu thụ: 11 lít/phút - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-AP
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-AP

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-AP - Model: RH-AP - Hãng: Prona - Đường kính béc: 0.2 mm - Áp lực hơi phun: 0.1-0.29 MPa

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-C
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-C

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-C - Hãng: Prona - Model: RH-C - Đường kính kim béc: 0.3 mm - Áp lực hơi: 0.1-0.29 Mpa

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP (0.3mm)
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP (0.3mm)

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-CP - Hãng: Prona - Model: RH-CP - Lượng hơi tiêu thụ: 14 lít/phút - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-B
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-B

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-B - Model: RH-B - Hãng: Prona - Bình sơn: 3 ml - Đường kính kim béc: 0.2 mm - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BP
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BP

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BP - Cốc chứa sơn: 3ml - Áp lực hơi vào: 0.1-0.29Mpa - Lưu lượng sơn ra: 87 ml/phút - Lượng khí tiêu thụ: 11 lít/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RA
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RA

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RA - Áp lực hơi vào: 0.1-0.29Mpa - Lượng khí tiêu thụ: 11 lít/phút - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút - Đường kính kim phun: 0.2 mm

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RAP
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RAP

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RAP - Model: RH-RAP - Hãng: Prona - Đường kính béc: 0.3 mm - Lưu lượng sơn: 12 ml/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BS
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BS

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-BS - Model: RH-BS - Hãng: Prona - Đường kính kim béc: 0.3- 0.5 mm - Thể tích bình chứa sơn: 30 ml

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RDP
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RDP

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-RDP - Model: RH-RDP - Hãng: Prona - Khối lượng: 84g - Đường kính kim béc: 0.35 mm - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-GP
Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-GP

Viết vẽ mỹ thuật PRONA RH-GP - Model: RH-GP - Hãng: Prona - Bình chứa sơn: 7-15 ml - Lưu lượng sơn phun ra: 12ml/phút

Liên hệ

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-GP2
Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-GP2

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-GP2 - Model: RH-GP2 - Hãng; Prona - Thể tích cốc chứa sơn: 2-7 ml - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-80F(R)+RC-51
Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-80F(R)+RC-51

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-80F(R)+RC-51 - Đường kính kim phun: 0.3mm - Mảng rộng phun: 35mm - Áp suất khí: 0.8-2.0 Mpa - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-L100
Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-L100

Máy viết vẽ mỹ thuật Prona RH-L100 - Model: RH-L100 - Hãng: Prona - Đường kính kim phun: 0.3 mm - Lưu lượng sơn ra: 12 ml/phút

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo