FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Xe làm vệ sinh HicleanXe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 070

- Model: HC 070 - Dung tích: 36L. - Có 1 thùng chứa nước - Kích thước: 61x42x93cm."

1.290.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 071

- Dung tích: 2 x 23L.   - Có 2 thùng chứa nước.   - Kích thước: 86x41x100cm.

1.600.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 086

- Model: HC 086 - Dung tích: 50L. - Có 2 thùng chứa nước. - Kích thước: 81x53x48cm.

2.600.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 087

- Model: HC 087 - Dung tích: 34L.   - Có 2 thùng chứa nước.   - Kích thước: 118x40x100cm.

2.100.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 082

- Model: HC 082 - Dung tích: 23L.   - Có 1 thùng chứa nước.   - Kích thước: 56x40x96cm

1.550.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 090

- Model: HC 090 - Dung tích: 42L.   - Có 1 thùng chứa nước.   - Kích thước đóng gói: 56x40x43cm.

1.500.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 092

- Model: HC 092 - Dung tích: 2x46L. - Có 2 thùng chứa nước. - Kích thước: 81x44x92cm.

1.790.000 VNĐ

Xe đẩy thức ăn HICLEAN HC 161

- Chất liệu: Nhựa PP.  - Có 3 tầng chứa đồ. - Kích thước: 102x50x96cm. - Thành phần: 3 tầng chứa đồ, 2 tay cầm, 4 bánh xe di chuyển.

1.950.000 VNĐ

Xe đẩy dọn bàn HICLEAN HC 161A

- Tải trọng: 100kg.   - Chất liệu: Nhựa PP   - Kích thước: 109x43x95cm.   - Thành phần: 3 tầng chứa đồ, 1 thùng chứa nhỏ, 1 thùng chứa lớn, 4 bánh xe di chuyển.  

2.650.000 VNĐ

Xe thu gom đồ bẩn HICLEAN HC 168

- Tải trọng: 165kg.   - Chất liệu: Khung inox, khay bằng nhựa.   - Kích thước: 110x58x93cm.   - Thành phần: Có 3 ngăn đựng đồ sạch, 2 thùng đựng đồ bẩn phía sau. 

3.150.000 VNĐ

Xe thu gom đồ bẩn HICLEAN HC 167

- Tải trọng: 165kg.   - Chất liệu: Khung inox, khay bằng nhựa.   - Kích thước: 77.6x45.5x92.5cm.

2.500.000 VNĐ

Xe đẩy thức ăn HICLEAN HC 179C

- Tải trọng: 120kg.   - Chất liệu: Nhựa PP   - Kích thước: 139.5x52.5x94cm.   - Thành phần: 3 ngăn chứa đồ, 1 thùng chứa nhỏ, 1 thùng chứa lớn, 4 bánh xe di chuyển.

3.600.000 VNĐ

Xe làm phòng HICLEAN HC 170A

- Chất liệu: Nhựa PP.   - Có 1 túi đựng đồ dơ không có nắp đậy.   - Kích thước: 112.5x51x96cm.   - Thành phần: Túi đựng đồ dơ bằng vải bạt, các ngăn chứa đồ, 4 bánh xe di chuyển.

1.900.000 VNĐ

Xe làm vệ sinh đa năng HICLEAN HC 180

- Chất liệu: Nhựa PP.   - Có 1 túi vải bạt đựng đồ dơ có nắp đậy.   - Kích thước: 112.5x51x96cm.   - Thành phần: Túi đựng đồ dơ bằng vải bạt, các ngăn chứa đồ, 4 bánh xe di chuyển.

2.050.000 VNĐ

Xe vệ sinh đa năng HICLEAN HC 173

- Dung tích: 34L.   - Có 4 thùng chứa nước.   - Kích thước: 132x75x110cm.   - Thành phần: Ngăn nước sạch, ngăn nước dơ, bộ phận ép cây lau nhà, túi đựng rác, các ngăn chứa đồ, 4 bánh xe di chuyển.

4.300.000 VNĐ

Xe làm vệ sinh HICLEAN HC 180C

- Dung tích: 2x36L.   - Có 2 thùng chứa nước.   - Kích thước: 128x50x96cm.   - Thành phần: Ngăn nước sạch, ngăn nước dơ, bộ phận ép cây lau nhà, túi đựng rác, các ngăn chứa đồ, 4 bánh xe di chuyển.  

2.700.000 VNĐ