Bộ lưu điện HyundaiBộ lưu điện Hyundai HD 500VA
Bộ lưu điện Hyundai HD 500VA

- Điện áp danh định : 220VAC - Phạm vi điện áp : 145 - 290 VAC - Phạm vi tần số : 46-54Hz (Danh định: 50Hz)

1.090.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 600VA
Bộ lưu điện Hyundai HD 600VA

- Phạm vi điện áp : 220VAC ±10% - Phạm vi tần số : 50Hz / 60Hz ±1% - Thời gian chuyển mạch : 3ms - 10ms,thường là 3ms - Dạng sóng : Sóng sin mô phỏng

1.200.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 1000VA
Bộ lưu điện Hyundai HD 1000VA

- Số lượng&  chủng loại : 12V. 7Ah x 2 - Thời gian lưu điện/50% tải : 10 phút - Thời gian sạc : 10h đạt 90%

2.690.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 1200VA
Bộ lưu điện Hyundai HD 1200VA

- Phạm vi điện áp : 220VAC ±10% - Phạm vi tần số : 50Hz / 60Hz ±1% - Thời gian chuyển mạch : 3ms - Dạng sóng : Sóng sin mô phỏng

3.100.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 1500VA
Bộ lưu điện Hyundai HD 1500VA

- Phạm vi điện áp : 220VAC ±10% - Phạm vi tần số : 50Hz / 60Hz ±1% - Thời gian chuyển mạch : 3ms-10ms, thường là 3ms - Dạng sóng : Sóng sin mô phỏng

4.090.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 1KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 1KT

- Điện áp danh định : 220VAC - Phạm vi điện áp : 110 - 300 VAC - Phạm vi tần số : 46 -54 Hz - Kết nối với máy phát điện : Hỗ trợ

8.800.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 2KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 2KT

- Số lượng&  chủng loại : 12V. 7Ah x 8 - Thời gian lưu điện/100% tải : 6-10 phút - Thời gian sạc : 8h đạt 90%

8.800.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 3KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 3KT

- Số lượng&  chủng loại : 12V. 7Ah x8 - Thời gian lưu điện/100% tải : 6-10 phút - Thời gian sạc : 8h đạt 90%

24.500.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 5KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 5KT

- Số lượng &  chủng loại : 12V. 7Ah x16 - Thời gian lưu điện/100% tải : 6-10 phút - Thời gian sạc : 8h đạt 90%

42.900.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 6KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 6KT

- Số lượng & chủng loại : 12V. 7Ah x 16 - Thời gian lưu điện/100% tải : 6-10 phút - Thời gian sạc : 8h đạt 90%

49.900.000 VNĐ

Bộ lưu điện Hyundai HD 10K1/KT
Bộ lưu điện Hyundai HD 10K1/KT

- Số lượng & chủng loại : 12V. 7Ah x16 - Thời gian lưu điện/100% tải : 6-10 phút - Thời gian sạc : 8h đạt 90%

71.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng