FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy đọc mã vạch Supper ScannerMáy đọc mã vạch Supper Scanner NT 2012

Máy quét 1D Tốc độ quét : 120 scan/s , có cần đỡ ( chân đế)

1.250.000 VNĐ

Máy đọc mã vạch Supper Scanner NT 2015

Mắt đọc laser Máy quét 1D

1.350.000 VNĐ

Máy quét mã vạch Supper Scanner NT 9600

mát quét 1D Máy quét mã vạch LASER, không dây

2.250.000 VNĐ

Gọi mua hàng