TỦ ĐÔNG IXOR 2 NGĂN 2 CÁNHTỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Màu sắc: Trắng 

5.690.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG  IXOR IXR-2918DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Xám 

6.050.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG

Tủ đông IXOR IXR-2919DG Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Trắng

5.800.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Xám 

6.500.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Trắng 

6.450.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 120W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a  

6.200.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3

7.000.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Trắng

6.830.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo