FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Xe đẩy hàng Hàn QuốcXe đẩy nhôm 2 bánh  Hàn quốc  HT- 7A

Kích thước mặt sàn   : 450mm x 480 mm x 1320 mm Tải trọng : 300kg  (Max) Bánh xe : Lốp hơi Màu sắc bánh : Đen Chất liệu bánh : Cao su Trọng lượng xe : 17 kg

4.895.000 VNĐ

Xe đẩy nhôm HT 9913

Kích thước mặt sàn: 480mm x 5100 mm x 1380 mm Tải trọng : 300kg  (Max) Tấm đế đỡ W1 450 Tấm đế đỡ L1 250

3.450.000 VNĐ

Xe đẩy nhôm LV - 150

Kích thước mặt sàn: 750mm x 470 mm x 900 mm Độ dày sàn xe : 35mm Tải trọng : 100kg  (Max) Đường kính bánh xe :  3 inch 

2.850.000 VNĐ

Xe đẩy nhôm LV - 250

Kích thước mặt sàn: 900mm x 600 mm x 950 mm Độ dày sàn xe : 35mm Tải trọng : 150kg (Max) Đường kính bánh xe : 3 inch 

4.150.000 VNĐ

Xe đẩy nhôm LV - 350

Kích thước mặt sàn : 120mm x 600 mm x 1090 mm Độ dày sàn xe : 35mm Tải trọng : 200kg (Max) Đường kính bánh xe : 3 inch 

5.250.000 VNĐ

Xe đẩy 3 tầng trọng lượng nhẹ SSH

Kích thước mặt sàn     : 745mm x 450mm x 870 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 90kg  (Max)

1.950.000 VNĐ

Xe đẩy 3 tầng trung nhẹ MSH

Kích thước mặt sàn: 750mm x 450mm x 1025 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 325 mm Tải trọng : 150kg  (Max)

2.450.000 VNĐ

Xe đẩy 3 tầng lớn trọng lượng nhẹ LSH

Kích thước mặt sàn: 920mm x 610mm x 900 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 150kg  (Max)

3.950.000 VNĐ

Xe đẩy hàng 3 tầng mini SH

Kích thước mặt sàn: 600mm x 400mm x 840 mm Độ dày sàn xe : 30mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 80kg  (Max) Trọng lượng xe :  11kg

1.550.000 VNĐ

Xe đẩy hàng 3 tầng SH - 250T3

Kích thước mặt sàn: 920mm x 620mm x1035 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 325 mm Tải trọng : 250kg  (Max)

Liên hệ

Xe đẩy hàng 3 tầng tay nhôm SH-150T3

Kích thước mặt sàn     :745mm x 450mm x 870 mm Độ dày sàn xe : 30mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 150kg  (Max) Trọng lượng xe :  17kg

Liên hệ

Xe đẩy hàng 3 tầng tay nhôm SH-200T3

Kích thước mặt sàn: 850mm x 540mm x 890 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 200kg  (Max)

Liên hệ

Xe đẩy hàng 3 tầng tay nhôm SH-250T3

Kích thước mặt sàn: 900mm x 610mm x 900 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 3 tầng : 250 mm Tải trọng : 250kg  (Max)

Liên hệ

Xe đẩy hàng 2 tầng tay sắt Hàn quốc SH-100T2

Kích thước mặt sàn: 590mm x 390mm x 885 mm Độ dày sàn xe : 30mm Khoảng các 2 tầng : 515 mm Tải trọng : 100kg  (Max)

Liên hệ

Xe đẩy hàng 2 tầng tay sắt  Hàn quốc SH-150T2

Kích thước mặt sàn: 750mm x 450mm x 890 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 2 tầng : 515 mm Tải trọng : 150kg  (Max)

Liên hệ

Xe đẩy hàng 2 tầng tay sắt  Hàn quốc SH-200T2

Kích thước mặt sàn: 840mm x 540mm x 895 mm Độ dày sàn xe : 40mm Khoảng các 2 tầng : 515 mm Tải trọng : 200kg 

Liên hệ

Xe đẩy hàng sàn nhựa LM5030SR PU

Kích thước mặt sàn: 590mm x 390mm x730 mm Độ dày sàn xe : 30mm Tải trọng : 100kg  (Max) Đường kính bánh xe :  3 inch

Liên hệ

Xe đẩy hàng sàn nhựa LM5040SR PU

Kích thước mặt sàn: 750mm x 450mm x 820 mm Độ dày sàn xe : 40mm Tải trọng : 150kg  (Max) Đường kính bánh xe :  4 inch

Liên hệ

Xe đẩy hàng Hàn quốc LM5050SR PU

Kích thước mặt sàn: 840mm x 540mm x 950 mm Tải trọng : 200kg  (Max) Đường kính bánh xe :  5 inch  Trọng lượng xe : 12 kg

Liên hệ

Xe đẩy hàng Hàn quốc MH2050SR PU

Kích thước mặt sàn: 930mm x 610mm x 950 mm Tải trọng : 300kg  (Max) Đường kính bánh xe :  5 in Trọng lượng xe : 19 kg

Liên hệ