Động cơ điện 1 Pha Dasuđộng cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw)
động cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL7112 (0.37 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL7124 (0.37 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8014 (0.55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8012 (0.55 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8024 (0.75 kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL8022 (1.1kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4 (1.1kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4 (1.1kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-4  (1.1kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90S-2 (1.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-4 (1.5kw) động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL90L-2 (2.2 kw)  động cơ được thiết kế và sản xuất trong một cơ sở sản xuất hiện đại lớn bởi nhân viên sản xuất được đào tạo rất cao bằng cách sử dụng các kỹ thuật sản xuất mới nhất và tiêu chuẩn chất lượng.

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-4 (2.2 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L1-2 (3 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw)
Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw)

Động cơ điện dasu 1 pha YL100L2-4 (3 kw) có mặt tại hơn 30 quốc gia. Do chất lượng của chúng tôi, APK đã được trao bằng các chứng chỉ như CQC, ISO9001 (kiểm soát chất lượng), ISO14001 (môi trường), CE (Châu Âu) và SABS (S. Africa), chứng chỉ ISO

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo