FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy in mã vạch BIRCHMáy in mã vạch BIRCH BP-525D

BP - 525D cung cấp bộ nhớ tiêu chuẩn của 4MB Flash, 8MB SDRAM 

2.790.000 VNĐ

Gọi mua hàng