Máy Lọc Không Khí AerisMáy lọc không khí Aeris Aair Lite
Máy lọc không khí Aeris Aair Lite

- Diện tích sử dụng: 30 - 65 m2 - Lưu lượng khí sạch (CADR): 315 m3/h - Độ ồn: 30 - 55 dB - Chuẩn kết nối Wifi: IEEE 802.11b/g/n

15.910.000 VNĐ

Máy lọc không khí Aeris Aair Medical Pro
Máy lọc không khí Aeris Aair Medical Pro

- Diện tích sử dụng: 50 - 90 m2 - Lưu lượng khí sạch (CADR): 400 m3/h - CCM: P4 -  Tiêu thụ điện năng: 50W (avg) | 255W (max)

42.865.000 VNĐ

Máy lọc không khí Aeris  Aair Gas Pro
Máy lọc không khí Aeris Aair Gas Pro

-  Diện tích sử dụng: 50 - 80 m2 - Lưu lượng khí sạch (CADR): 315 m3/h - CCM: F4 - Tiêu thụ điện năng: 50W (avg) | 255W (max)

42.865.000 VNĐ

Máy lọc không khí Aeris Aair 3-in-1 Pro
Máy lọc không khí Aeris Aair 3-in-1 Pro

- Diện tích sử dụng: 70 - 100 m2 - Lưu lượng khí sạch (CADR) 600 m3/h - CCM: P4/F4                 - Tiêu thụ điện năng: 35W (avg) | 255W (max)

38.050.000 VNĐ

Máy lọc không khí Aeris Aair One
Máy lọc không khí Aeris Aair One

- Diện tích sử dụng: >100 m2 - Lưu lượng khí sạch (CADR): 800 m3/h - CCM: P4/F4 - Tiêu thụ điện năng: 40W (avg) | 255W (max)

91.682.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo