TỦ ĐÔNG IXOR 1 NGĂN 2 CÁNHTỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

7.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a 

Liên hệ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 183 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 

11.650.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 226 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám   

13.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

14.190.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

18.650.000 VNĐ

Gọi mua hàng