Xe đẩy hàng PrestarXe đẩy hàng Prestar NF-301
Xe đẩy hàng Prestar NF-301

Xe đẩy hàng Prestar NF-301   - Xuất xứ: JAPAN - Loại trọng tải 300kg

3.890.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-101
Xe đẩy hàng Prestar NB-101

Xe đẩy hàng Prestar NB-101 Kiểu xe xe đẩy tay (Gấp được) Công dụng Chở tiền – hàng hoá. Kích thước 740 x 480 x 850mm Tải trọng 150kg Trọng lượng xe 11,5kg Đường kính bánh xe 100mm Bánh xe lên mặt sàn 130mm Xuất xứ: Nhật Bản

2.050.000 VNĐ

Xe đẩy hàng PRESTAR NF101
Xe đẩy hàng PRESTAR NF101

Xe đảy hàng PRESTAR NF101   - Xe đẩy hàng tải trọng 150kg. - Kích thước D x R x C: 740 x 610 x 850 (cm), tay đẩy. - Đường kính bánh xe: 150mm.

2.050.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-307
Xe đẩy hàng Prestar NF-307

Xe đẩy hàng Prestar NF-307 Tải trọng : 300kg Sản xuất tại Nhật Bản ( Made in Japan )

9.600.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-115
Xe đẩy hàng Prestar NB-115

Xe đẩy hàng Prestar NB-115 Tải trọng : 150kg Kích thước bánh xe : 100mm Sản xuất tại Nhật Bản 

6.390.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-114
Xe đẩy hàng Prestar NB-114

Xe đẩy hàng Prestar NB-114 Tải trọng : 150kg Kích thước bánh xe : 100mm Sản xuất tại Nhật Bản 

5.200.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-314
Xe đẩy hàng Prestar NF-314

Xe đẩy hàng Prestar NF-314 Tải trọng : 300kg Kích thước bánh xe : 130mm Sản xuất tại Nhật Bản  

7.600.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG401/6
Xe đẩy hàng Prestar NG401/6

Xe đẩy hàng Prestar NG401/6 Tải trọng : 400kg Kích thước bánh xe : 150mm Sản xuất tại Nhật Bản ( Made in Japan )  

7.250.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-102
Xe đẩy hàng Prestar NB-102

Thương hiệu: Prestar. Model: NB-102 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Độ cao của tay đẩy : 860mm

1.739.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-104
Xe đẩy hàng Prestar NB-104

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-104 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Độ cao của tay đẩy : 850mm

5.400.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-105
Xe đẩy hàng Prestar NB-105

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-105 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

6.580.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-106
Xe đẩy hàng Prestar NB-106

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-106 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

6.350.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-107
Xe đẩy hàng Prestar NB-107

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-107 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Kích thước bánh xe : 100mm

6.310.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-127
Xe đẩy hàng Prestar NB-127

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-127 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

9.800.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar TR-101
Xe đẩy hàng Prestar TR-101

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: TR-101 Kích thước mặt sàn : 715 x 460mm Độ cao của sàn : 140mm

1.850.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar TR-102
Xe đẩy hàng Prestar TR-102

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: TR-102 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 715 x 460mm

1.725.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-302
Xe đẩy hàng Prestar NF-302

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-302. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm

3.750.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-303
Xe đẩy hàng Prestar NF-303

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-303. Độ cao của sàn : 210mm Kích thước mặt sàn : 920x610mm

4.750.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-304
Xe đẩy hàng Prestar NF-304

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-304. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

8.090.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-305
Xe đẩy hàng Prestar NF-305

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-305. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

11.380.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-306
Xe đẩy hàng Prestar NF-306

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-306. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 920mm

9.850.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-315
Xe đẩy hàng Prestar NF-315

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-315. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

10.189.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-327
Xe đẩy hàng Prestar NF-327

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-327. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 1050mm

14.080.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar TF-402
Xe đẩy hàng Prestar TF-402

Thương hiệu: Prestar. Model: TF-402. Kích thước mặt sàn : 900x600mm Độ cao của sàn : 220mm

5.389.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar TF-403
Xe đẩy hàng Prestar TF-403

Thương hiệu: Prestar. Model: TF-403. Kích thước mặt sàn : 900x600mm Độ cao của sàn : 220mm Độ cao của tay đẩy : 860mm

6.720.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar FL-361
Xe đẩy hàng Prestar FL-361

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-361. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm

5.640.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar FL-362
Xe đẩy hàng Prestar FL-362

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-362. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 880mm

5.489.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar FL-363
Xe đẩy hàng Prestar FL-363

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-363. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm

6.289.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG402/6
Xe đẩy hàng Prestar NG402/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG402/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm Độ cao của tay đẩy : 825mm

7.150.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG403/6
Xe đẩy hàng Prestar NG403/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG403/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm

9.280.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG407/6
Xe đẩy hàng Prestar NG407/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG407/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm Độ cao của tay đẩy : 925mm

14.320.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG401/8
Xe đẩy hàng Prestar NG401/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG401/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm Độ cao của tay đẩy : 855mm

8.245.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG403/8
Xe đẩy hàng Prestar NG403/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG403/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm

9.589.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG407/8
Xe đẩy hàng Prestar NG407/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG407/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm Độ cao của tay đẩy : 980mm

16.200.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar PG-502
Xe đẩy hàng Prestar PG-502

Thương hiệu: Prestar. Model: PG-502. Kích thước mặt sàn : 1230x780mm Độ cao của sàn : 320mm Độ cao của tay đẩy : 865mm

10.789.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar PG-503
Xe đẩy hàng Prestar PG-503

Thương hiệu: Prestar. Model: PG-503. Kích thước mặt sàn : 1230x780mm Độ cao của sàn : 320mm

13.650.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG402/8
Xe đẩy hàng Prestar NG402/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG402/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm

7.900.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo