Xe đẩy hàng PrestarXe đẩy hàng Prestar NF-301
Xe đẩy hàng Prestar NF-301

Xe đẩy hàng Prestar NF-301   - Xuất xứ: JAPAN - Loại trọng tải 300kg

3.800.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-101
Xe đẩy hàng Prestar NB-101

Xe đẩy hàng Prestar NB-101 Kiểu xe xe đẩy tay (Gấp được) Công dụng Chở tiền – hàng hoá. Kích thước 740 x 480 x 850mm Tải trọng 150kg Trọng lượng xe 11,5kg Đường kính bánh xe 100mm Bánh xe lên mặt sàn 130mm Xuất xứ: Nhật Bản

1.900.000 VNĐ

Xe đẩy tiền PRESTAR NF101
Xe đẩy tiền PRESTAR NF101

Xe đẩy tiền PRESTAR NF101   - Xe đẩy tiền tải trọng 150kg. - Kích thước D x R x C: 740 x 610 x 850 (cm), tay đẩy. - Đường kính bánh xe: 150mm.

2.050.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-307
Xe đẩy hàng Prestar NF-307

Xe đẩy hàng Prestar NF-307 Tải trọng : 300kg Sản xuất tại Nhật Bản ( Made in Japan )

9.100.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-115
Xe đẩy hàng Prestar NB-115

Xe đẩy hàng Prestar NB-115 Tải trọng : 150kg Kích thước bánh xe : 100mm Sản xuất tại Nhật Bản 

5.800.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-114
Xe đẩy hàng Prestar NB-114

Xe đẩy hàng Prestar NB-114 Tải trọng : 150kg Kích thước bánh xe : 100mm Sản xuất tại Nhật Bản 

5.040.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NF-314
Xe đẩy hàng Prestar NF-314

Xe đẩy hàng Prestar NF-314 Tải trọng : 300kg Kích thước bánh xe : 130mm Sản xuất tại Nhật Bản  

7.500.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NG401/6
Xe đẩy hàng Prestar NG401/6

Xe đẩy hàng Prestar NG401/6 Tải trọng : 400kg Kích thước bánh xe : 150mm Sản xuất tại Nhật Bản ( Made in Japan )  

7.150.000 VNĐ

Xe đẩy hàng Prestar NB-102
Xe đẩy hàng Prestar NB-102

Thương hiệu: Prestar. Model: NB-102 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Độ cao của tay đẩy : 860mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-104
Xe đẩy hàng Prestar NB-104

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-104 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Độ cao của tay đẩy : 850mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-105
Xe đẩy hàng Prestar NB-105

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-105 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-106
Xe đẩy hàng Prestar NB-106

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-106 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-107
Xe đẩy hàng Prestar NB-107

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-107 Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm Độ cao của sàn : 140mm Kích thước bánh xe : 100mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NB-127
Xe đẩy hàng Prestar NB-127

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: NB-127 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar TR-101
Xe đẩy hàng Prestar TR-101

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: TR-101 Kích thước mặt sàn : 715 x 460mm Độ cao của sàn : 140mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar TR-102
Xe đẩy hàng Prestar TR-102

Thương hiệu: Prestar. Mã sản phẩm: TR-102 Độ cao của sàn : 140mm Kích thước mặt sàn : 715 x 460mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-302
Xe đẩy hàng Prestar NF-302

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-302. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-303
Xe đẩy hàng Prestar NF-303

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-303. Độ cao của sàn : 210mm Kích thước mặt sàn : 920x610mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-304
Xe đẩy hàng Prestar NF-304

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-304. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-305
Xe đẩy hàng Prestar NF-305

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-305. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-306
Xe đẩy hàng Prestar NF-306

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-306. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 920mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-315
Xe đẩy hàng Prestar NF-315

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-315. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 930mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NF-327
Xe đẩy hàng Prestar NF-327

Thương hiệu: Prestar. Model: NF-327. Kích thước mặt sàn : 920x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 1050mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar TF-402
Xe đẩy hàng Prestar TF-402

Thương hiệu: Prestar. Model: TF-402. Kích thước mặt sàn : 900x600mm Độ cao của sàn : 220mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar TF-403
Xe đẩy hàng Prestar TF-403

Thương hiệu: Prestar. Model: TF-403. Kích thước mặt sàn : 900x600mm Độ cao của sàn : 220mm Độ cao của tay đẩy : 860mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar FL-361
Xe đẩy hàng Prestar FL-361

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-361. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar FL-362
Xe đẩy hàng Prestar FL-362

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-362. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm Độ cao của tay đẩy : 880mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar FL-363
Xe đẩy hàng Prestar FL-363

Thương hiệu: Prestar. Model: FL-363. Kích thước mặt sàn : 1210x610mm Độ cao của sàn : 210mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG402/6
Xe đẩy hàng Prestar NG402/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG402/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm Độ cao của tay đẩy : 825mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG403/6
Xe đẩy hàng Prestar NG403/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG403/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG407/6
Xe đẩy hàng Prestar NG407/6

Thương hiệu: Prestar. Model: NG407/6. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 240mm Độ cao của tay đẩy : 925mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG401/8
Xe đẩy hàng Prestar NG401/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG401/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm Độ cao của tay đẩy : 855mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG403/8
Xe đẩy hàng Prestar NG403/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG403/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG407/8
Xe đẩy hàng Prestar NG407/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG407/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm Độ cao của tay đẩy : 980mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar PG-502
Xe đẩy hàng Prestar PG-502

Thương hiệu: Prestar. Model: PG-502. Kích thước mặt sàn : 1230x780mm Độ cao của sàn : 320mm Độ cao của tay đẩy : 865mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar PG-503
Xe đẩy hàng Prestar PG-503

Thương hiệu: Prestar. Model: PG-503. Kích thước mặt sàn : 1230x780mm Độ cao của sàn : 320mm

Liên hệ

Xe đẩy hàng Prestar NG402/8
Xe đẩy hàng Prestar NG402/8

Thương hiệu: Prestar. Model: NG402/8. Kích thước mặt sàn : 1240x790mm Độ cao của sàn : 290mm

Liên hệ

Gọi mua hàng