Xe đẩy hàng SUMO (Thái Lan)Xe đẩy hàng SUMO HB-230S
Xe đẩy hàng SUMO HB-230S

Xe đẩy hàng SUMO HB-230S   - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 36.2 kg.

5.550.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-230D
Xe đẩy hàng SUMO HB-230D

Xe đẩy hàng SUMO HB-230D   - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 39 kg.

5.700.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-220S
Xe đẩy hàng SUMO HB-220S

Xe đẩy hàng SUMO HB-220S   - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 29.2 kg.

4.650.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-220M
Xe đẩy hàng SUMO HB-220M

Xe đẩy hàng SUMO HB-220M   - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 38.6 kg.

5.650.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-113
Xe đẩy hàng SUMO HL-113

Xe đẩy hàng SUMO HL-113   Mã sản phẩm: HL-113 Model sản phẩm: SUMO HL-113 Kiểu xe : Xe đầy tay có lưới bảo vệ xung quanh. Tải trọng : 150kg. Trọng lượng xe : 20 kg.

3.720.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-312
Xe đẩy hàng SUMO HB-312

Xe đẩy hàng SUMO HB-312   Mã sản phẩm: HB-312 Model sản phẩm: SUMO HB-312 - Kiểu xe : Xe đầy trang bị tay đẩy 2 chiều. - Tải trọng : 400kg. - Trọng lượng xe : 41 kg

6.520.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-212
Xe đẩy hàng SUMO HB-212

Xe đẩy hàng SUMO HB-212   Mã sản phẩm: HB-212 Model sản phẩm: SUMO HB-212 - Kiểu xe : Xe đầy trang bị tay đẩy 2 chiều. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 19.4 kg .

3.700.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-210C
Xe đẩy hàng SUMO HB-210C

Xe đẩy hàng SUMO HB-210C   - Chở tiền - hàng hoá.  - Tải trọng : 300kg. - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”). - Trọng lượng xe : 18.6 kg.

2.550.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-110C
Xe đẩy hàng SUMO HL-110C

Xe đẩy hàng SUMO HL-110C   - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được). - Tải trọng : 170kg. - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”).

1.700.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO SFT3011
Xe đẩy hàng SUMO SFT3011

Xe đẩy hàng SUMO SFT3011   Mã sản phẩm: SFT3011 Model sản phẩm: SUMO SFT3011 - Tải trọng : 100kg. - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”). - Trọng lượng xe : 5.96 kg.

1.700.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO SFT2809
Xe đẩy hàng SUMO SFT2809

Xe đẩy hàng SUMO SFT2809   Mã sản phẩm: SFT2809 Model sản phẩm: SUMO SFT2809 - Xe đẩy cây gấp gọn SUMO Thái Lan SFT2809 - Tải trọng : 80kg. - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”).

1.400.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-220D
Xe đẩy hàng SUMO HB-220D

Xe đẩy hàng SUMO HB-220D   - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 29.2 kg.

5.250.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HG-513
Xe đẩy hàng SUMO HG-513

Xe đẩy hàng SUMO HG-513   Mã sản phẩm: HG-513 Model sản phẩm: SUMO HG-513 - Kiểu xe : Xe đầy tay có lưới bảo vệ xung quanh. - Tải trọng : 500kg. - Trọng lượng xe : 57.2 kg.

8.800.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-313
Xe đẩy hàng SUMO HB-313

Xe đẩy hàng SUMO HB-313   Mã sản phẩm: B-313 Model sản phẩm: SUMO HB-313 - Kiểu xe : Xe đầy tay có lưới bảo vệ xung quanh. - Tải trọng : 400kg. - Trọng lượng xe : 53.6 kg.

7.550.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-213
Xe đẩy hàng SUMO HB-213

Xe đẩy hàng SUMO HB-213   Mã sản phẩm: HB-213 Model sản phẩm: SUMO HB-213 - Kiểu xe : Xe đầy tay có lưới bảo vệ xung quanh. - Tải trọng : 300kg. - Trọng lượng xe : 28.6 kg.

5.120.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-130S
Xe đẩy hàng SUMO HL-130S

Xe đẩy hàng SUMO HL-130S   Mã sản phẩm: HL-130S Model sản phẩm: SUMO HL-130S - Tải trọng : 150kg. - Trọng lượng xe : 22.6 kg. - Trọng lượng cả thùng : 24.2 kg.

4.150.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-130D
Xe đẩy hàng SUMO HL-130D

Xe đẩy hàng SUMO HL-130D   Mã sản phẩm: HL-130D Model sản phẩm: SUMO HL-130D - Tải trọng : 150kg. - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”). - Trọng lượng xe : 22.6 kg.

4.100.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-120S
Xe đẩy hàng SUMO HL-120S

Xe đẩy hàng SUMO HL-120S   Mã sản phẩm: HL-120S Model sản phẩm: SUMO HL-120S - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”). - Trọng lượng xe : 15.6 kg. - Trọng lượng cả thùng : 16.9 kg.

3.500.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-120M
Xe đẩy hàng SUMO HL-120M

Xe đẩy hàng SUMO HL-120M   Mã sản phẩm: HL-120M Model sản phẩm: SUMO HL-120M - Tải trọng : 150kg. - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”). - Trọng lượng xe : 22.5 kg

4.150.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-120D
Xe đẩy hàng SUMO HL-120D

Xe đẩy hàng SUMO HL-120D   Mã sản phẩm: HL-120D Model sản phẩm: SUMO HL-120D - Chở tiền - hàng hoá.  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng. - Tải trọng : 150kg.

3.820.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HG-511
Xe đẩy hàng SUMO HG-511

Xe đẩy hàng SUMO HG-511   Mã sản phẩm: HG-511 Model sản phẩm: SUMO HG-511 - Chở tiền - hàng hoá.  - Kiểu xe : Xe đầy tay cố định. - Tải trọng : 500kg.

6.850.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HG-510C
Xe đẩy hàng SUMO HG-510C

Xe đẩy hàng SUMO HG-510C   - Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá.  - Tải trọng : 500kg

6.750.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HG-311
Xe đẩy hàng SUMO HG-311

Xe đẩy hàng SUMO HG-311   Mã sản phẩm: HG-311 Model sản phẩm: SUMO HG-311 - Chở tiền - hàng hoá.  - Kiểu xe : Xe đầy tay cố định - Tải trọng : 400kg

5.380.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HG-310C
Xe đẩy hàng SUMO HG-310C

Xe đẩy hàng SUMO HG-310C   - Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn. - Chở tiền - hàng hoá.  - Kiểu xe : Xe đầy tay (Gấp được)

5.700.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HB-211
Xe đẩy hàng SUMO HB-211

Xe đẩy hàng SUMO HB-211   - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định. - Tải trọng : 300kg. - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”). - Trọng lượng xe : 15.4 kg.

2.450.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HL-111
Xe đẩy hàng SUMO HL-111

Xe đẩy hàng SUMO HL-111   Mã sản phẩm: HL-111 Model sản phẩm: SUMO HL-111 - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định. - Tải trọng : 170kg. - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”). - Trọng lượng xe : 10.2 kg.

1.515.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-230D
Xe đẩy hàng SUMO NP-230D

Xe đẩy hàng SUMO NP-230D   Mã sản phẩm: NP-230D Model sản phẩm: SUMO NP-230D - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

4.345.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-230S
Xe đẩy hàng SUMO NP-230S

Xe đẩy hàng SUMO NP-230S   Mã sản phẩm: NP-230S Model sản phẩm: SUMO NP-230S - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

4.200.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-220D
Xe đẩy hàng SUMO NP-220D

Xe đẩy hàng SUMO NP-220D   - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

3.800.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-220S
Xe đẩy hàng SUMO NP-220S

Xe đẩy hàng SUMO NP-220S   - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

3.650.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-213
Xe đẩy hàng SUMO NP-213

Xe đẩy hàng SUMO NP-213   - Chở tiền - hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay. - Kích thước sản phẩm : Dài 850 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 1000mm. - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 255mm. - Chiều cao của lưới bảo vệ : 623mm ( có thể tháo mở nhiều tầng ). - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm. - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”). - Trọng lượng xe : 21.3 kg. - Trọng lượng cả thùng : 23 kg. - Tải trọng : 250kg.

4.900.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-220M
Xe đẩy hàng SUMO NP-220M

Xe đẩy hàng SUMO NP-220M   - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền, hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

5.100.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-212
Xe đẩy hàng SUMO NP-212

Xe đẩy hàng SUMO NP-212   - Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao. - Chở tiền , hàng hoá. - Kiểu xe : xe đẩy tay.

2.450.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-211
Xe đẩy hàng SUMO NP-211

Xe đẩy hàng SUMO NP-211   - Tải trọng : 250kg. - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”). - Trọng lượng xe : 13.3 kg.

1.950.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO NP-210C
Xe đẩy hàng SUMO NP-210C

Xe đẩy hàng SUMO NP-210C   - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được) - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm - Tải trọng : 250 - 300 kg

1.900.000 VNĐ

Xe đẩy hàng SUMO HN-110C
Xe đẩy hàng SUMO HN-110C

Xe đẩy hàng SUMO HN-110C Tải trọng : 250kg - 300kg ( Max )  Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được) Chất liệu khung thép, sàn nhựa Kích thước sản phẩm 700 x  480 x  x 870mm Kích thước cả thùng 760 x 495 x 120mm Kích thước mặt sàn 700 x 450mm Đường kính bánh xe Ø 100 mm (4”) Trọng lượng xe 9.5 kg

1.850.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo