FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Ampe kìm đo dòng ròAmpe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413R

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413R Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2413R Xuất xứ : Nhật Bản Bảo hành 12 tháng

9.600.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2413F Xuất xứ : Nhật Bản

8.900.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2412 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2412 Xuất xứ : Nhật Bản

8.600.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2431 Xuất xứ : Nhật Bản

5.600.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2432 Xuất xứ : Nhật Bản

7.200.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2433 Xuất xứ : Nhật Bản

6.100.000 VNĐ

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434

Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 2434 Xuất xứ : Nhật Bản

5.200.000 VNĐ

Gọi mua hàng