FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Bảng Flipchart SiliconBảng Flipchart Silicon FB-33 cỡ 60X90

Bảng Flipchart  Silicon FB-33(60X90)  3 chân (chân rút),  Bảng Flipchart  Silicon FB-33(60X90) 3 chân (chân rút)  Silicon FB-33(60X90)

1.550.000 VNĐ

Bảng Flipchart Silicon FB-33 cỡ 70X100

Bảng Flipchart  Silicon 3 chân (chân rút),  Bảng Flipchart  Silicon FB-33(70X100) 3 chân (chân rút), dùng cho giáo dục dạy học, hội họp  Silicon FB-33(70X100)

1.650.000 VNĐ

Bảng Flipchart Silicon FB-66 cỡ 70X100

Bảng Flipchart Silicon FB-66 cỡ 70X100 Bảng Flipchart  Silicon ( chân gấp ) gấp chữ U ( chân gấp ) kích cỡ 70X100cm dùng để thuyết trình, hội họp, hội nghị, giảng dạy v FB-66 gấp chữ Uà đào tạo, di chuyển thuận tiện

1.830.000 VNĐ

Bảng Flipchart Silicon  FB-55

Bảng Flipchart Silicon FB-55, Bảng Flipchart Silicon với chân di động cao cấp ( có bánh xe ) Bảng viết di động dùng để thuyết trình, hội họp, hội ng FB-55hị, giảng dạy và đào tạo, di chuyển thuận tiện

1.950.000 VNĐ