FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Bảng Flipchart Tân HàBảng flipchart Up Side Down 60 x 100

Bảng flipchart Up Side Down 60 x 100, Bảng flipchart Up Side Down 60 x 100 hiện có bán tại công ty Hải Minh Mặt bảng từ giúp cho việc lau xóa dễ dàng, dính được nam châm, có bánh xe dễ dàng di chuyển

1.750.000 VNĐ

Bảng Flipchart up side down 90 x 120

Bảng Flipchart up side down 90 x 120, Bảng Flipchart up side down 90 x 120 hiện có bán tại công ty Hải Minh có bánh xe dễ dàng di chuyển.

2.200.000 VNĐ

Bảng Flipchart A model

Bảng Flipchart  A model ,  Bảng Flipchart   A model rút hiện đang bán tại công ty Hải Minh bề mặt thép từ gắn được Nam châm

1.750.000 VNĐ

Bảng Flipchart Z model

Bảng Flipchart Tân Hà chữ Z,  Bảng Flipchart Tân Hà chữ Z hiện có bán tại công ty Hải Minh mặt bảng từ tính kết hợp với nam châm, có bánh xe dễ dàng di chuyển

1.600.000 VNĐ

Bảng Flipchart Vega

Bảng Flipchart Vega, Bảng Flipchart Vega hiện có bán tại công ty Hải Minh kích thước: 70 x 100 cm

Liên hệ