Bộ lưu điện YHBộ lưu điện cửa cuốn YH T400
Bộ lưu điện cửa cuốn YH T400

- Công suất : 700 VA. - Tải ứng dụng : motor cửa cuốn ≤ 400Kg. - Bình ắc-quy : 12V - 7.5Ah x 02 cái.

2.950.000 VNĐ

Bộ lưu điện cửa cuốn YH T600
Bộ lưu điện cửa cuốn YH T600

- Công suất : 1000 VA. - Tải ứng dụng : motor cửa cuốn ≤ 600Kg. - Bình ắc-quy : 12V - 7.5Ah x 02 cái.

3.150.000 VNĐ

Bộ lưu điện cửa cuốn YH T800
Bộ lưu điện cửa cuốn YH T800

- Công suất : 1200 VA.  - Tải ứng dụng : motor cửa cuốn ≤ 800Kg.  - Bình ắc-quy : 12V - 12Ah x 02 cái. 

3.650.000 VNĐ

Bộ lưu điện cửa cuốn YH T1000
Bộ lưu điện cửa cuốn YH T1000

- Công suất : 1500 VA.  - Tải ứng dụng : motor cửa cuốn ≤ 1000Kg.  - Bình ắc-quy : 12V - 12Ah x 02 cái. 

4.050.000 VNĐ

Gọi mua hàng