Con đội Masada (Nhật Bản)Con đội Masada MH-20 20T
Con đội Masada MH-20 20T

Con đội Masada MH-20 20T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-20 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

2.620.000 VNĐ

Con đội Masada MH-10 10T
Con đội Masada MH-10 10T

Tải trọng 10 tấn Công nghệ Nhật Bản Xuất xứ Nhật Bản Hãng sản xuất Masada Trọng lượng 7.9 kg Bảo hành 6 tháng Chiều cao nâng 150 mm Chiều cao nhỏ nhất 240 mm Chiều cao lớn nhất 470 mm Đầu vặn 80 mm

1.700.000 VNĐ

Con đội Masada MH-30V 30T
Con đội Masada MH-30V 30T

Con đội Masada MH-30V 30T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-30V Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

4.550.000 VNĐ

Con đội Masada MH-100Y 100T
Con đội Masada MH-100Y 100T

Con đội Masada MH-100Y 100T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-100Y Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

35.820.000 VNĐ

Con đội Masada MH-50Y 50T
Con đội Masada MH-50Y 50T

Con đội Masada MH-50Y 50T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-50Y Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

12.200.000 VNĐ

Con đội lùn Masada MHB-15 15T
Con đội lùn Masada MHB-15 15T

Con đội lùn Masada MHB-15 15T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHB-15 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

2.200.000 VNĐ

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 2T
Con đội móc Masada MHC-2RS-2 2T

Con đội móc Masada MHC-2RS-2 2T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHB-30Y Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

7.000.000 VNĐ

Con đội cá sấu Masada SJ-50H 5T
Con đội cá sấu Masada SJ-50H 5T

Con đội cá sấu Masada SJ-50H 5T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : SJ-50H Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

16.830.000 VNĐ

Con đội Masada MS-3 3T
Con đội Masada MS-3 3T

Con đội Masada MS-3 3T: - Hãng sản xuất : Masada - Mã sản phẩm : MS-3 - Xuất xứ : Nhật - Bảo hành 12 tháng

1.150.000 VNĐ

Con đội Masada MS-5Y 5T
Con đội Masada MS-5Y 5T

Con đội Masada MS-5Y 5T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MS-5Y Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

1.270.000 VNĐ

Con đội Masada MH-15 15T
Con đội Masada MH-15 15T

Con đội Masada MH-15 15T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-15 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

2.200.000 VNĐ

Con đội lùn Masada MS-2S 2T
Con đội lùn Masada MS-2S 2T

Con đội lùn Masada MS-2S 2T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MS-2S Xuất xứ : Nhật

990.000 VNĐ

Con đội Masada MS-2 2T
Con đội Masada MS-2 2T

Con đội Masada MS-2 2T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MS-2 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

970.000 VNĐ

Con đội Masada MH-7 7T
Con đội Masada MH-7 7T

Con đội Masada MH-7 7T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MH-7 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

1.460.000 VNĐ

Con đội lùn Masada MHB-10 10T
Con đội lùn Masada MHB-10 10T

Con đội lùn Masada MHB-10 10T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHB-10 Xuất xứ : Nhật

1.650.000 VNĐ

Con đội lùn Masada MHB-20 20T
Con đội lùn Masada MHB-20 20T

Con đội lùn Masada MHB-20 20T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHB-20 Xuất xứ : Nhật

2.400.000 VNĐ

Con đội lùn Masada MHB-30Y 30T
Con đội lùn Masada MHB-30Y 30T

Con đội lùn Masada MHB-30Y 30T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHB-30Y Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

4.900.000 VNĐ

Con đội móc Masada MHC-5RS-2 5T
Con đội móc Masada MHC-5RS-2 5T

Con đội móc Masada MHC-5RS-2 5T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : MHC-5RS-2 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

7.600.000 VNĐ

Con đội cá sấu Masada SJ-20S-3 2T
Con đội cá sấu Masada SJ-20S-3 2T

Con đội cá sấu Masada SJ-20S-3 2T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : SJ-20S-3 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

5.500.000 VNĐ

Con đội cá sấu Masada SJ-30H 3T
Con đội cá sấu Masada SJ-30H 3T

Con đội cá sấu Masada SJ-30H 3T Hãng sản xuất : Masada Mã sản phẩm : SJ-30H Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

11.400.000 VNĐ

Gọi mua hàng