Con đội thủy lực khácKích thủy lực FCY100100
Kích thủy lực FCY100100

- Model : FCY-100100 - Tải trọng nâng: 100 tấn  - Hành trình nâng: 100mm

Liên hệ

Kích thủy lực Juda FCY-100150
Kích thủy lực Juda FCY-100150

– Model: FCY-100150 –Tải trọng nâng: 100 tấn  – Hành trình nâng: 150mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-10100
Kích thủy lực FCY-10100

- Tải trọng lớn nhất: 10 tấn - Hành trình kích tối đa: 100mm - Trọng lượng: 4 kg

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-10150
Kích thủy lực FCY-10150

– Model : FCY-10150 – Tải trọng nâng: 10 tấn  – Hành trình nâng: 150mm – Chiều cao chưa nâng: 208mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY1050
Kích thủy lực FCY1050

- Tải trọng lớn nhất: 10 tấn - Hành trình kích tối đa: 50mm - Trọng lượng: 2.5 kg  

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-150100
Kích thủy lực FCY-150100

- Mã hàng: FCY-150100 - Lực kích: 150Tấn - Hành trình: 100mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-15050
Kích thủy lực FCY-15050

- Mã hàng : FCY-15050 - Lực kích: 150Tấn - Hành trình: 50mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-200150
Kích thủy lực FCY-200150

- Mã hàng: FCY-200150 - Lực kích: 200Tấn - Hành trình: 150mm - Thân cao: 285mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY20100
Kích thủy lực FCY20100

– Model : FCY-20100 – Tải trọng nâng : 20 tấn  – Hành trình nâng : 100mm – Chiều cao chưa làm việc : 158mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY20150
Kích thủy lực FCY20150

– Model: FCY-20150 – Tải trọng nâng: 20 tấn  – Hành trình nâng: 150mm – Chiều cao chưa làm việc: 208mm – Chiều cao nâng tối đa: 358mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY30100
Kích thủy lực FCY30100

– Model : FCY-30100 – Tải trọng nâng: 30 tấn  – Hành trình nâng: 100mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY30150
Kích thủy lực FCY30150

– Model: FCY-30150 – Tải trọng nâng: 30 tấn  – Hành trình nâng: 150mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-30200
Kích thủy lực FCY-30200

- Mã hàng: FCY-30200 - Lực kích: 30Tấn - Hành trình: 200mm

Liên hệ

Kích thủy lực FYC-3050
Kích thủy lực FYC-3050

- Tải trọng lớn nhất: 30 tấn - Hành trình kích tối đa: 50mm 30T - Trọng lượng: 6.8 kg - Chiều cao cơ bản: 108mm - Chiều cao khi kích hết hành trình: 158mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY-50100
Kích thủy lực FCY-50100

– Model: FCY-50100 – Tải trọng nâng: 50 tấn  – Hành trình nâng: 100mm – Chiều cao chưa làm việc: 162mm – Chiều cao nâng tối đa: 262mm

Liên hệ

Kích thủy lực FCY50150
Kích thủy lực FCY50150

– Model: FCY-50150 – Tải trọng nâng : 50 tấn  – Hành trình nâng: 150mm – Chiều cao chưa làm việc: 216mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY10
Kích thủy lực FPY10

– Model : FPY-10 – Tải trọng nâng: 10 tấn  – Hành trình nâng: 10mm – Chiều cao chưa làm việc: 50mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY100
Kích thủy lực FPY100

– Model: FPY-100 – Tải trọng nâng: 100 tấn  – Hành trình nâng : 21mm – Chiều cao chưa làm việc : 88mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY20
Kích thủy lực FPY20

– Model: FPY-20 – Tải trọng nâng: 20 tấn  – Hành trình nâng: 12mm – Chiều cao chưa làm việc: 56mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY200
Kích thủy lực FPY200

– Model: FPY-200 – Tải trọng nâng: 200 tấn  – Hành trình nâng: 22mm – Chiều cao chưa làm việc: 102mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY30
Kích thủy lực FPY30

– Model: FPY-30 – Tải trọng nâng: 30 tấn  – Hành trình nâng: 14mm – Chiều cao chưa làm việc: 64mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY 5
Kích thủy lực FPY 5

- Tải trọng lớn nhất: 5 tấn - Tiết diện kích: 9.61 cm2 - Đường kính trong: 35mm - Hành trình kích tối đa: 7mm

Liên hệ

Kích thủy lực FPY50
Kích thủy lực FPY50

– Model: FPY-50 –Tải trọng nâng: 50 tấn  – Hành trình nâng: 18mm – Chiều cao chưa làm việc: 70mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH100200
Kích thủy lực RRH100200

- Mã hàng: RRH100200 - Lực kích: 100Tấn - Hành trình: 200mm - Thân cao: 301mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH100300
Kích thủy lực RRH100300

- Mã hàng: RRH50300 - Lực kích: 100Tấn - Hành trình: 300mm - Thân cao: 400mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH150200
Kích thủy lực RRH150200

- Mã hàng: RRH150200 - Lực kích: 150Tấn - Hành trình: 200mm - Thân cao: 320mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH200200
Kích thủy lực RRH200200

- Mã hàng:RR200200 - Lực kích:200 - Hành trình: 200mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH200300
Kích thủy lực RRH200300

- Mã hàng: RRH200300 - Lực kích: 200 tấn - Hành trình: 300mm

Liên hệ

Kích thủy lực RSC-30200
Kích thủy lực RSC-30200

- Mã hàng : RSC-30200 - Lực kích: 30Tấn - Hành trình: 200mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH500300
Kích thủy lực RRH500300

- Mã hàng : RRH500300 - Lực kích: 500Tấn - Hành trình: 300mm - Thân cao: 450mm

Liên hệ

Kích thủy lực RRH50200
Kích thủy lực RRH50200

- Mã hàng : RRH50200 - Lực kích: 50Tấn - Hành trình: 200mm - Thân cao: 290mm - Trọng lượng: 32kg

Liên hệ

Kích rỗng tâm RCH-2050
Kích rỗng tâm RCH-2050

- Tải trọng tối đa: 20 tấn - Hành trình kích tối đa: 50mm - Trọng lượng: 5.3kg

Liên hệ

Kích thủy lực rỗng tâm RCH20100
Kích thủy lực rỗng tâm RCH20100

Tải trọng lớn nhất: 20 tấn Hành trình kích tối đa: 100mm Trọng lượng: 9.7kg

Liên hệ

Kích thủy lực rỗng tâm RCH3050
Kích thủy lực rỗng tâm RCH3050

- Tải trọng lớn nhất: 30 tấn - Hành trình kích tối đa: 50mm - Trọng lượng: 9kg

Liên hệ

Kích thủy lực rỗng tâm RCH30100
Kích thủy lực rỗng tâm RCH30100

Tải trọng lớn nhất: 30 tấn Hành trình kích tối đa: 100mm Trọng lượng: 13kg Chiều cao cơ bản: 160mm

Liên hệ

Kích thủy lực rỗng tâm RCH6050
Kích thủy lực rỗng tâm RCH6050

Tải trọng lớn nhất: 60 tấn Hành trình kích tối đa: 50mm Trọng lượng: 17.2kg Chiều cao cơ bản: 164mm

Liên hệ

Kích thủy lực rỗng tâm RCH10075
Kích thủy lực rỗng tâm RCH10075

- Model: RCH10075 - Trọng tải: 100 tấn

Liên hệ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo