FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Tủ mát Panasonic


Siêu thị Hải Minh có bán các loại tủ mát trên thị trường như tủ mát Panasonic, sanaky, alaska...

Tủ mát Panasonic SBC-P287K

Tủ mát Panasonic SBC-P287K  Dung tích: 248 lít Tủ 1 cửa, có bánh xe , có khóa an toàn

8.400.000 VNĐ

Tủ mát Panasonic SBC-P337K

Tủ mát Panasonic SBC-P337K  Dung tích: 330 lít Tủ 1 cửa, có bánh xe , có khóa an toàn

9.350.000 VNĐ

Tủ mát Panasonic SBC-P337KD

Tủ mát Panasonic SBC-P337KD Dung tích: 330 lít Có 4 khay, có thể sắp xếp  nhiều vị trí khác nhau

10.600.000 VNĐ

Tủ mát Panasonic SMR-PT287A

Tủ mát Panasonic SMR-PT287A Dung tích: 250 lít Có 3 khay, có thể sắp xếp nhiều vị trí. Tủ 1 cửa, có bánh xe , có khóa an toàn

7.650.000 VNĐ

Tủ mát Panasonic SMR-PT337A

Tủ mát Panasonic SMR-PT337A Dung tích: 330 lít Có 4 khay, có thể sắp xếp nhiều vị trí. Tủ 1 cửa, có bánh xe , có khóa an toàn.

8.800.000 VNĐ