FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy đo điện trở đấtMáy đo điện trở đất Kyoritsu 4102A

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102A Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4102A Xuất xứ : Thái Lan

4.900.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4102AH Xuất xứ : Thái Lan

4.900.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105A

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105A Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4105A Xuất xứ : Thái Lan

4.930.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105AH

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105AH Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4105AH Xuất xứ : Thái Lan

4.900.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4106

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4106 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4106 Xuất xứ : Nhật

26.600.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4300

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4300 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4300 Xuất xứ : Nhật

5.900.000 VNĐ

Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200

Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4200 Xuất xứ : Nhật

16.500.000 VNĐ

Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202

Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202 Hãng sản xuất : Kyoritsu - Nhật Mã sản phẩm : 4202 Xuất xứ : Nhật

20.500.000 VNĐ

Máy đo điện trở đất Hioki 3151

Máy đo điện trở đất Hioki 3151 Hãng sản xuất : Hioki Mã sản phẩm : 3151 Xuất xứ : Nhật Bảo hành 12 tháng

5.880.000 VNĐ