Máy hủy tài liệu HSM (GERMANY)Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10
Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 6 (mm) • Chống kẹt giấy

2.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

5.250.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18 - Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) - Chống kẹt giấy

11.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22 Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 16-18 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

15.390.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24     Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

16.690.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32      Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

22.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 28-30 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

28.250.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35  Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 30-32 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

34.950.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i    Kiểu hủy: Hủy  Sợi • Công suất hủy: 40-42 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

61.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150  Kiểu hủy: Hủy  Vụn • Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 4.5x3 (mm) • Chống kẹt giấy

16.920.000 VNĐ

Gọi mua hàng