FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy tài liệu HSM (GERMANY)Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10
Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 6 (mm) • Chống kẹt giấy

2.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

5.300.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18 - Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) - Chống kẹt giấy

9.300.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22 Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 16-18 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

17.800.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24     Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

18.100.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32      Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

23.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 28-30 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

30.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35  Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 30-32 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

35.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i    Kiểu hủy: Hủy  Sợi • Công suất hủy: 40-42 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

64.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150
Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150  Kiểu hủy: Hủy  Vụn • Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 4.5x3 (mm) • Chống kẹt giấy

18.800.000 VNĐ

Gọi mua hàng