FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy tài liệu HSM (GERMANY)Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10

Máy hủy tài liệu HSM Shredstar S10   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 6 (mm) • Chống kẹt giấy

2.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C14   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 12-14 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

5.300.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO C18 - Kiểu hủy: Hủy sợi - Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) - Chống kẹt giấy

9.300.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B22 Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 16-18 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

17.800.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B24     Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

18.100.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B32      Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 22-24 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

23.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B34   Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 28-30 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

30.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO B35  Kiểu hủy: Hủy sợi • Công suất hủy: 30-32 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

35.700.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO P36i    Kiểu hủy: Hủy  Sợi • Công suất hủy: 40-42 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3.9 (mm) • Chống kẹt giấy

64.500.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150

Máy hủy tài liệu HSM SECURIO AF150  Kiểu hủy: Hủy  Vụn • Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 4.5x3 (mm) • Chống kẹt giấy

18.800.000 VNĐ

Gọi mua hàng