FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy Tài Liệu GBCMáy hủy GBC-31CDX (Ngưng SX)

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 40 (mm), 8 (mm) CD Chống kẹt giấy LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

7.200.000 VNĐ

Máy hủy GBC-21CDXM

Kiểu hủy: Hủy siêu vụn Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 2 x 8 (mm), 8 (mm) CD Chống kẹt giấy LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

Liên hệ

Máy hủy GBC-Silencio V35WS

Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4) Kích cỡ hủy: 4 x 45 (mm) Chống kẹt giấy LƯU Ý: Số tờ hủy trên thông số chỉ áp dụng cho giấy mỏng, giấy thường phải giảm đi 2 đến 3 tờ

1.980.000 VNĐ

Gọi mua hàng