Máy hủy tài liệu GBC DUO
Máy hủy tài liệu GBC DUO

Máy hủy tài liệu GBC DUO - Model: GBC DUO - Kiểu hủy: Hủy vụn - Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4) - Kích cỡ hủy: 4x45 (mm)

2.580.000 VNĐ

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM
Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM

Máy hủy giấy GBC ShredMaster 22SM  Kiểu hủy: Hủy siêu vụn • Công suất hủy: 6-8 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 2 x 10 (mm) • Chống kẹt giấy

6.270.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster 31SX
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster 31SX

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster 31SX  Kiểu hủy: Hủy  vụn • Công suất hủy: 14-16 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 4x25 (mm)

7.850.000 VNĐ

Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X
Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X

Máy hủy giấy GBC Auto+ 130X Kiểu hủy: Hủy vụn Công suất hủy: tự động liên tục 140 tờ thông thường 6 tờ (70gsm/A4) Chế độ bảo mật, đóng nắp khay giấy khi hủy Kích cỡ hủy: 4 x 50 (mm)

7.750.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster PRO 64C
Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster PRO 64C

Máy hủy tài liệu GBC ShredMaster PRO 64C Kiểu hủy: Hủy vụn • Công suất hủy: 18-22 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 3x25 (mm) • Chống kẹt giấy

16.900.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu GBC-RDS 2250
Máy hủy tài liệu GBC-RDS 2250

Máy hủy tài liệu GBC-RDS 2250  Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục) • Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, CD • Công suất hủy: 22 tờ (70gsm/A4) • Kích cỡ hủy: 5.8 (mm)

13.690.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu GBC Swinglines C30 – 36
Máy hủy tài liệu GBC Swinglines C30 – 36

Máy hủy tài liệu GBC Swinglines C30 – 36   Kiểu hủy: Hủy sợi, Hủy liên tục • Công suất hủy: 30 - 32 tờ (70gsm/A3) • Kích cỡ hủy: 4 (mm) • Chống kẹt giấy

41.200.000 VNĐ

Gọi mua hàng