FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy Tài Liệu GBCMáy hủy GBC-31CDX

Máy hủy GBC-31CDX, Máy hủy GBC-31CDX hiện có bán tại công ty Hải Minh với Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4), Thể tích thùng chứa: 31 lít

6.600.000 VNĐ

Máy hủy GBC-21CDXM

Máy hủy GBC-21CDXM, Máy hủy GBC-21CDXM hiện có bán tại công ty Hải Minh với Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4),  Thể tích thùng chứa: 21 lít

4.800.000 VNĐ

Máy hủy GBC-Silencio V35WS

Máy hủy GBC-Silencio V35WS, Máy hủy GBC-Silencio V35WS hiện có bán tại công ty Hải Minh với Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4), Thể tích thùng chứa: 14 lít

2.150.000 VNĐ