FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy ép plastic DSBMáy ép plastic DSB SO-GOOD 330 SUPER

DSB SO-GOOD 330 SUPER - Ép nóng, ép nguội - Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp - 4 trục rulô ép

2.610.000 VNĐ

Máy ép plastic DSB FL-906

Máy ép plastic DSB FL-906 - Ép nóng - Thời gian nóng rất nhanh: 1phút - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - 4 trục rulô ép - Ép khổ giấy A3 ( 330mm )

3.100.000 VNĐ

Máy ép nhựa plastic DSB FL-806

Máy ép nhựa plastic DSB FL-806 - Ép nóng - Thời gian nóng rất nhanh: 1phút - Chức năng điều chỉnh nhiệt độ - 4 trục rulô ép - Ép khổ giấy A4 ( 230mm )

2.450.000 VNĐ

Máy ép plastic DSB 330-LCD

Máy ép plastic DSB 330-LCD - Ép nóng, ép nguội - Bàn phím điều khiển cảm ứng - Tốc độ ép nhanh: 500mm/Phút - Chức năng ép ảnh tuyệt đẹp - Chức năng tự động trả ngược giấy khi có dấu hiệu bị kẹt - 4 trục rulô ép - Ép khổ giấy A3  ( 330mm ) - Định lượng giấy ép: 75-250 micron

4.090.000 VNĐ

Máy ép plastic DSB Super 335

- Thời gian nóng: 1 phút - Tốc độ ép: 1.500mm/Phút - Công suất: 1.800W - Chức năng: điều chỉnh nhiệt độ - Cấu tạo: 4 trục rulô ép - Khổ giấy ép: tối đa khổ giấy A3 - Định lượng giấy ép: 75 - 250 micron

4.880.000 VNĐ

Máy ép plastic DSB Super 236

- Định lượng giấy ép: 75 - 150micron - Cấu tạo: 4 trục rulô ép - Ép khổ giấy tối đa: A4 ( 240mm ) - Tốc độ ép: 800 mm/min (31.5in/min) - Chức năng: Ép nóng, ép nguội - Độ dầy ép tối đa: 0.6mm

2.200.000 VNĐ

Máy ép plastic DSB 330-ARP

- Cấu tạo: 04 trục ru lô ép - Tốc độ ép: 800mm/phút - Chức năng: Ép nóng, ép nguội - Khổ giấy ép: A3 - Định lượng giấy ép: 75 - 250micron

5.880.000 VNĐ

Gọi mua hàng