FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hủy NIKATEIMáy hủy tài liệu NiKatei PS-400C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C, Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C thiết kế mẫu mã đẹp. Số tờ hủy/ lần : 10 tờ (80g). Cỡ giấy được hủy : 4*35mm . Bảo vệ quá tải motor. Thời gian hủy liên tục : 4 phút. Dung tích thùng rác : 18 Lít .

2.200.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C, Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C dễ sử dụng, dễ di chuyển. Số tờ căt ( khoảng 70g) 14 Dung thích thùng đựng giấy hủy(Gal/L) 5.9/22.5 Hủy gim kẹp giấy / Hủy gim bấm / Hủy thẻ  / Hủy CDs/DVDs

3.850.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C, Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C dễ di chuyển nhờ có bánh xe đẩy. Số tờ căt ( khoảng 70g) 18 Dung thích thùng đựng giấy hủy(Gal/L) 8.5/32 Hủy gim kẹp giấy / Hủy gim bấm / Hủy thẻ  / Hủy CDs/DVDs  

4.480.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C, Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C dễ di chuyển, dễ sử dụng. Số tờ căt ( khoảng 70g) 25-28 Dung thích thùng đựng giấy hủy(Gal/L) 21/80 Hủy gim kẹp giấy / Hủy gim bấm / Hủy thẻ  / Hủy CDs/DVDs  

20.000.000 VNĐ

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C, Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C dễ sử dụng Số tờ căt ( khoảng 70g) 32-35 Dung thích thùng đựng giấy hủy(Gal/L) 30/115 Hủy gim kẹp giấy / Hủy gim bấm / Hủy thẻ  / Hủy CDs/DVDs  

33.500.000 VNĐ