FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Đèn bắt côn trùng KTP


Đèn bắt côn trùng KTP

Đèn bắt côn trùng KTP 60S

Phạm vi : 160 m2 Điện áp máy : 220V 50Hz Quy cách (cm) : 28 x 47,5 x 13

3.250.000 VNĐ

Đèn bắt côn trùng KTP 30S

Phạm vi : 75 m2 Điện áp máy : 220V 50Hz Quy cách (cm) : 29 x 47 x 9

2.450.000 VNĐ

Đèn bắt côn trùng KTP 30W

Phạm vi : 75 m2 Điện áp máy : 220V 50Hz Quy cách (cm) : 29 x 47 x 9

1.850.000 VNĐ