FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy hàn miệng túi nhấn tayMáy hàn miệng túi PFS-200

 -  Mã máy      :     PFS-200 -  Nguồn điện  :   220V-50Hz -  Độ dài mép hàn         :  200mm -  Chiều rộng mép hàn   :  2mm

320.000 VNĐ

Máy hàn miệng túi PFS-300

-  Độ dài mép hàn      :     300mm -  Chiều rộng mép hàn  :  2mm -  Thời gian dán  :    0.2-1.5s

480.000 VNĐ

Máy hàn miệng túi PFS-400

-  Độ dài mép hàn        :   400mm -  Chiều rộng mép hàn :    2mm -  Thời gian dán  :  0.2-1.5s

650.000 VNĐ

Máy ép túi nylon M10-200mm

-  Nguồn điện  : AC/220V/50Hz  -  Kích thước tổng  : L350xW80xH150  -  Công suất nhiệt  : 260W -  Chiều dài đường ép  : 180 mm

880.000 VNĐ

Máy hàn miệng túi M11-300 mm

-  Nguồn điện    :   AC/220V/50Hz -  Công suất nhiệt   :   370w -  Chiều dài đường ép  :  280 mm -  Trọng lượng máy  :   4.7Kg

935.000 VNĐ

Máy hàn miệng túi M17-300 mm

-  Chiều dài đường ép  :    300mm -  Chiều rộng đường ép    :  2mm -  Trọng lượng máy  :  4Kg

1.180.000 VNĐ

Máy hàn miệng tui PFS 250

  -  Nguồn điện         :   220V-50Hz -  Độ dài mép hàn   :      250mm -  Chiều rộng mép hàn  :  2mm -  Thời gian dán       :     0.2-1.5s -  Trọng lượng         :        3.5kg  

450.000 VNĐ