FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Súng bắn bu lông được nhiều khách hàng quan tâm nhấtSúng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL - Mã sản phẩm: KPT-280PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.045.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX - Mã sản phẩm: KPT-14ME - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 12 tháng - Khả năng vặn bu long 16mm - Đầu lắp socket 12.7mm - Lực vặn lớn nhất 50-300 (340) Nm - Tốc độ không tải 9.000rpm - Lượng khí tiêu thụ 11.5 l/s - Kích cỡ 133 x 56 x 180mm - Đầu khí vào 1/4”

3.390.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX - Mã sản phẩm: KPT-14SX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng - Tốc độ không tải 7500(vòng/phút) - Nén khí 11.6(lít/giây) - Ngẫu lực 50(Nm) - Kích thước đầu vào khí 1/4" - Kích thước, chiều dài 173 x 60 x 172(mm) - Trọng lượng 1.4(kg) - Chức năng Dùng máy nén khí

3.226.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2 - Mã sản phẩm: KPT-14ME-V2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

3.615.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX - Mã sản phẩm: KPT-14FX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

3.865.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP - Mã sản phẩm: KPT-14UP - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.510.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231
Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231: - Mã sản phẩm: KPT-231 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng - Moment cực đại: 570Nm - Chiều dài: 195mm - Trọng lượng: 2.5 kg - Đầu nối: 1/2''

2.755.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-1420
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-1420

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-1420 - Mã sản phẩm: KPT-1420 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Khả năng vặn bu long: 16mm - Đầu lắp socket: 12.7mm - Lực vặn lớn nhất: 55-475 (570) Nm - Tốc độ không tải: 6.300rpm - Lượng khí tiêu thụ: 14.49 l/s - Kích cỡ: 195 x 72 x 185mm - Trọng lượng: 2.5kg - Đầu khí vào: 1/4”

3.015.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M - Mã sản phẩm: KPT-14SH-M - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.660.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL - Mã sản phẩm: KPT-14SH-DL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.920.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX
Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX Mã sản phẩm: KPT-12MX Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 12 mm Đầu lắp socket 9.5 mm Lực vặn lớn nhất 55 - 250 (280) Nm Tốc độ không tải 8.500 rpm Lượng khí tiêu thụ 11.5 l/s Kích thước 133 x 56 x 180 mm Trọng lượng 0.96 kg Đầu khí vào 1/4"

3.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE
Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE - Mã sản phẩm: KPT-12CE - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.390.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 3/8“ KPT-12W
Súng vặn bulong Kawasaki 3/8“ KPT-12W

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12W: Mã sản phẩm: KPT-12W Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bulông 10mm Đầu nối 3/8” Moment cực đại 120Nm Tốc độ không tải 12000min-1 Lưu lượng khí vào 5.06 l/s Chiều dài 138 mm Trọng lượng 1.3 kg Đầu khí vào 1/4”

2.140.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX
Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX - Mã sản phẩm: KPT-12WX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.190.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB
Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB - Mã sản phẩm: KPT-12BB - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.495.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC - Mã sản phẩm: KPT-25DC - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

6.980.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P - Mã sản phẩm: KPT-220P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

4.995.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL - Mã sản phẩm: KPT-220PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

5.070.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460: Mã sản phẩm: KPT-1460 Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 25 mm Đầu lắp socket 19 mm Lực vặn lớn nhất 280 - 1,170 (1,290) Nm Tốc độ không tải 4,600 rpm Lượng khí tiêu thụ 16.18 l/s Kích cỡ L195 x W72 x H185 mm Trọng lượng 5.4 kg Đầu khí vào 1/4" Khả năng xiết ốc lớn nhất 32mm

6.210.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P Mã sản phẩm: KPT-285P Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 25 mm Đầu lắp socket 19 mm Lực vặn lớn nhất 270 - 900 ( 1500 ) Nm Tốc độ không tải 5,500 rpm Lượng khí tiêu thụ 18,54 l/s Kích cỡ 220 x 94 x 230 mm Trọng lượng 5.5 kg Đầu khí vào 3/8"

9.430.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL - Mã sản phẩm: KPT-285PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

8.990.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P - Mã sản phẩm: KPT-191P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

5.985.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL - Mã sản phẩm: KPT-191PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

6.270.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 3/4“ KPT-280P
Súng vặn bulong Kawasaki 3/4“ KPT-280P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280P - Mã sản phẩm: KPT-280P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.810.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S - Mã sản phẩm: KPT-229S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.280.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL - Mã sản phẩm: KPT-229SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

10.515.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P - Mã sản phẩm: KPT-321P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

10.280.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501
Súng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501

Súng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09501 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

4.150.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09505 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

3.950.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0953
Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0953

Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0953 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi:                 6-8kg/cm2 Lượng khí tiêu thụ:     480L/Phút Tốc độ không tải:       1000r.p.m Đầu khí vào :             1/4inch Lực siết tối đa :          1356 N.m Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm Đầu khí vào :               1/4" in Loại súng:                   1/2" Trọng lượng tịnh:       1 kg

4.750.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0950 Xuất xứ : Ba Lan

5.550.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0951 Xuất xứ : Ba Lan

3.550.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09511 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

1.850.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0952
Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0952

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0952 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0952 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi 6-8kg/cm2 Lượng khí tiêu thụ 105L/Phút Tốc độ không tải 7000r.p.m Đầu khí vào 1/4inch Lực siết tối đa 540 N.m Khả năng vặn bu-lông từ 12-24 mm Đầu khí vào 1/4" in Loại súng 1/2" Trọng lượng tịnh 2.9kg

3.380.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09540 Xuất xứ : Ba Lan

4.430.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09571 Xuất xứ : Ba Lan

10.600.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0956 Xuất xứ : Ba Lan

5.100.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0957 Xuất xứ : Ba Lan

13.000.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959
Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959

Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0959 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

6.000.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960
Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960

Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0960 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

6.000.000 VNĐ

Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983
Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983

Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0983 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp suất làm việc:  0.62MPa Momen xoắn lớn nhất: 34Nm Momen xoắn làm việc: 0-28 Nm Kích thước bu lông: 8-19mm Tốc độ không tải: 300vòng/phút Trọng lượng: 0.48kg Chiều dài máy:211mm Mức độ ồn: 86 dBA Mức độ rung: 6.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 51/Phút Đường khí đầu vào:1/4 inch Kích thước dây hơi: 10 mm

2.900.000 VNĐ

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984
Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0984 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

2.730.000 VNĐ

Súng bắn bu lông tay ngang Yato 1/2" YT-0982
Súng bắn bu lông tay ngang Yato 1/2" YT-0982

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0982 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0982 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

2.740.000 VNĐ

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981
Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0981 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hánh 12 tháng

2.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL - Mã sản phẩm: KPT-321PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.515.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P - Mã sản phẩm: KPT-381P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

12.310.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL - Mã sản phẩm: KPT-381PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.780.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P - Mã sản phẩm: KPT-421P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.300.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL - Mã sản phẩm: KPT-421PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.680.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P - Mã sản phẩm: KPT-452P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

15.710.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL - Mã sản phẩm: KPT-452PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.530.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P - Mã sản phẩm: KPT- 326P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.570.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S - Mã sản phẩm: KPT- 321S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

10.450.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL - Mã sản phẩm: KPT- 321SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.660.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 1“ KPT- 381S
Súng vặn bulong Kawasaki 1“ KPT- 381S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381S - Mã sản phẩm: KPT- 381S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

10.790.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 1“ KPT- 381SL
Súng vặn bu lông Kawasaki 1“ KPT- 381SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381SL - Mã sản phẩm: KPT- 381SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng  - Khả năng vặn bu long: 32mm - Đầu lắp socket: 25.4mm - Lực vặn lớn nhất: 760 - 1600 (2100) Nm - Tốc độ không tải: 4.400rpm - Lượng khí tiêu thụ: 12.5 l/s - Kích cỡ: 552 x 197 x 177mm - Trọng lượng: 11.3kg - Đầu khí vào: 1/2”

11.460.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S - Mã sản phẩm: KPT- 421S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

11.460.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL - Mã sản phẩm: KPT- 421SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

11.460.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH
Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH - Mã sản phẩm: KPT- 50SH - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

16.495.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2
Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2 - Mã sản phẩm: KPT- 50SH-2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

16.495.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S - Mã sản phẩm: KPT-450S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

16.000.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL - Mã sản phẩm: KPT-450SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

16.650.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S - Mã sản phẩm: KPT-386S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

12.800.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL - Mã sản phẩm: KPT-386SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

13.865.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD - Mã sản phẩm: KPT-45SD - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

19.240.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA - Mã sản phẩm: KPT-55SA - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản

26.560.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1’’ dài KoCu KC-100A
Súng bắn bu lông 1’’ dài KoCu KC-100A

Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-100A Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-100A Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng 

5.250.000 VNĐ

Súng bắn bu lông 1’’ dài KoCu KC-85L
Súng bắn bu lông 1’’ dài KoCu KC-85L

Súng bắn bu lông 1" dài KoCu KC 85L Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật : Áp lực hơi : 8-12Kg Tốc độ không tải : 3600r.p.m Lực xiết tối đa : 3260N.m Đầu dài trục  : 8’’ inch Đầu khí vào  : 1/2inch Khả năng vặn bu-long: 50mm Mô men xoắn tối đa : 3260 N.M Độ ồn đo được : 99.3dB(A) Độ ồn : 108.3dB(A) Độ rung : 4.5m/s2 Đường kính dây : Ø13mm Trọng lượng tịnh : 21Kg KT đóng gói :760x260x 220 mm

4.350.000 VNĐ

Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-A12L
Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-A12L

Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-A12L Hãng sản xuất : KoCu Model : KC- A12L Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi : 8-12Kg Tốc độ không tải : 3800r.p.m Lực xiết tối đa: 2980 N.M Đầu dài trục  : 8’’ inch Đầu khí vào : 1/2inch Khả năng vặn bu-long: 48mm Độ ồn đo được : 99.3dB(A) Độ ồn : 108.3dB(A) Độ rung : 4.5m/s2 Đường kính dây : Ø13mm Trọng lượng tịnh : 17Kg KT đóng gói :760x260x 220 mm

4.000.000 VNĐ

Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-918
Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-918

Súng bắn bulong 1’’ dài KoCu KC-918 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC- 918 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

3.550.000 VNĐ

Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-860
Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-860

Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-860 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-860 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

3.850.000 VNĐ

Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-681B
Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-681B

Súng bắn bulong 1’’ ngắn KoCu KC-681B Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-681B Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

3.450.000 VNĐ

Súng bắn bulong 1’’ KoCu KC-780
Súng bắn bulong 1’’ KoCu KC-780

Súng bắn bulong 1’’ KoCu KC-780 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-780 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

3.100.000 VNĐ

Súng bắn bulong 3/4’’ KoCu KC-681A
Súng bắn bulong 3/4’’ KoCu KC-681A

Súng bắn bulong 3/4’’ KoCu KC-681A Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-681A Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi 8-10kg/cm2 Tốc độ không tải 4800r.p.m Đầu khí vào ½” Lực siết tối đa 1800N.m Khả năng vặn bu-lông 41 mm Đầu khí vào 1/2" Đầu dài trục 1.5” Trọng lượng tịnh 7.6kg KT đóng gói 420x245x 144 mm

3.450.000 VNĐ

Súng bắn bulong 3/4’’ 2 búa KoCu KC-660
Súng bắn bulong 3/4’’ 2 búa KoCu KC-660

Súng bắn bulong 3/4’’ 2 búa KoCu KC-660 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-660 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi 6-8kg Tốc độ không tải 6500r.p.m Đầu khí vào 3/8inch Khả năng vặn bulong 38mm Lực siết tối đa 1350N-m Đầu khí vào 1/4"inch Chiều dài trục 1" Trọng lượng tịnh 5.3kg KT đóng gói 300x285x 105 mm

2.850.000 VNĐ

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3900
Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3900

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3900 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-3900 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

1.650.000 VNĐ

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3600
Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3600

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-3600 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-3600 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

1.650.000 VNĐ

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2811
Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2811

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2811 Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-2811 Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

1.400.000 VNĐ

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800B
Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800B

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800B Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-2800B Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng

1.350.000 VNĐ

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800A
Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800A

Súng bắn bulong ½” 2 búa KoCu KC-2800A Hãng sản xuất : KoCu Model : KC-2800A Xuất xứ : Trung Quốc Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi 6-8kg/cm2 Tốc độ không tải 9000r.p.m Đầu khí vào 1/4inch Lực siết tối đa 520Nm Khả năng vặn bu-lông từ 13 mm Đầu khí vào 1/4" in Độ rung đầu <0.4mm Chiều dài trục 1" Trọng lượng tịnh 1.6kg KT đóng gói 200x200x 67 mm  

1.300.000 VNĐ

Gọi mua hàng