Súng bắn bu lông KawasakiKPT-280PLL
KPT-280PLL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280PL - Mã sản phẩm: KPT-280PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.670.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14MX - Mã sản phẩm: KPT-14ME - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 12 tháng - Khả năng vặn bu long 16mm - Đầu lắp socket 12.7mm - Lực vặn lớn nhất 50-300 (340) Nm - Tốc độ không tải 9.000rpm - Lượng khí tiêu thụ 11.5 l/s - Kích cỡ 133 x 56 x 180mm - Đầu khí vào 1/4”

3.390.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-14SX - Mã sản phẩm: KPT-14SX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng - Tốc độ không tải 7500(vòng/phút) - Nén khí 11.6(lít/giây) - Ngẫu lực 50(Nm) - Kích thước đầu vào khí 1/4" - Kích thước, chiều dài 173 x 60 x 172(mm) - Trọng lượng 1.4(kg) - Chức năng Dùng máy nén khí

3.250.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14ME-V2 - Mã sản phẩm: KPT-14ME-V2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

4.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14FX - Mã sản phẩm: KPT-14FX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

3.850.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14UP - Mã sản phẩm: KPT-14UP - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.764.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231
Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231

Súng vặn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-231: - Mã sản phẩm: KPT-231 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng - Moment cực đại: 570Nm - Chiều dài: 195mm - Trọng lượng: 2.5 kg - Đầu nối: 1/2''

3.800.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-1420
Súng bắn bu lông Kawasaki 1/2“ KPT-1420

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-1420 - Mã sản phẩm: KPT-1420 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Khả năng vặn bu long: 16mm - Đầu lắp socket: 12.7mm - Lực vặn lớn nhất: 55-475 (570) Nm - Tốc độ không tải: 6.300rpm - Lượng khí tiêu thụ: 14.49 l/s - Kích cỡ: 195 x 72 x 185mm - Trọng lượng: 2.5kg - Đầu khí vào: 1/4”

3.250.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-M - Mã sản phẩm: KPT-14SH-M - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

3.077.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL
Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL

Súng vặn bulông Kawasaki 1/2“ KPT-14SH-DL - Mã sản phẩm: KPT-14SH-DL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

3.541.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX
Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12MX Mã sản phẩm: KPT-12MX Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 12 mm Đầu lắp socket 9.5 mm Lực vặn lớn nhất 55 - 250 (280) Nm Tốc độ không tải 8.500 rpm Lượng khí tiêu thụ 11.5 l/s Kích thước 133 x 56 x 180 mm Trọng lượng 0.96 kg Đầu khí vào 1/4"

3.550.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE
Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12CE - Mã sản phẩm: KPT-12CE - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

3.490.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 3/8“ KPT-12W
Súng vặn bulong Kawasaki 3/8“ KPT-12W

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12W: Mã sản phẩm: KPT-12W Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bulông 10mm Đầu nối 3/8” Moment cực đại 120Nm Tốc độ không tải 12000min-1 Lưu lượng khí vào 5.06 l/s Chiều dài 138 mm Trọng lượng 1.3 kg Đầu khí vào 1/4”

2.576.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX
Súng vặn bu lông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12WX - Mã sản phẩm: KPT-12WX - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.550.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB
Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB

Súng vặn bulông Kawasaki 3/8“ KPT-12BB - Mã sản phẩm: KPT-12BB - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

2.790.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-25DC - Mã sản phẩm: KPT-25DC - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

6.700.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220P - Mã sản phẩm: KPT-220P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

4.900.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-220PL - Mã sản phẩm: KPT-220PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

5.190.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-1460: Mã sản phẩm: KPT-1460 Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 25 mm Đầu lắp socket 19 mm Lực vặn lớn nhất 280 - 1,170 (1,290) Nm Tốc độ không tải 4,600 rpm Lượng khí tiêu thụ 16.18 l/s Kích cỡ L195 x W72 x H185 mm Trọng lượng 5.4 kg Đầu khí vào 1/4" Khả năng xiết ốc lớn nhất 32mm

6.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285P Mã sản phẩm: KPT-285P Nhà sản xuất: Kawasaki Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng Khả năng vặn bu lông 25 mm Đầu lắp socket 19 mm Lực vặn lớn nhất 270 - 900 ( 1500 ) Nm Tốc độ không tải 5,500 rpm Lượng khí tiêu thụ 18,54 l/s Kích cỡ 220 x 94 x 230 mm Trọng lượng 5.5 kg Đầu khí vào 3/8"

9.390.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-285PL - Mã sản phẩm: KPT-285PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.450.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191P - Mã sản phẩm: KPT-191P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

5.700.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-191PL - Mã sản phẩm: KPT-191PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

6.000.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 3/4“ KPT-280P
Súng vặn bulong Kawasaki 3/4“ KPT-280P

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-280P - Mã sản phẩm: KPT-280P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.000.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229S - Mã sản phẩm: KPT-229S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.692.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL
Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL

Súng vặn bulông Kawasaki 3/4“ KPT-229SL - Mã sản phẩm: KPT-229SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.950.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321P - Mã sản phẩm: KPT-321P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

10.500.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-321PL - Mã sản phẩm: KPT-321PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

9.860.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381P - Mã sản phẩm: KPT-381P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

11.600.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-381PL - Mã sản phẩm: KPT-381PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.100.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421P - Mã sản phẩm: KPT-421P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

11.916.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-421PL - Mã sản phẩm: KPT-421PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

12.200.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452P - Mã sản phẩm: KPT-452P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

14.990.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT-452PL - Mã sản phẩm: KPT-452PL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.250.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 326P - Mã sản phẩm: KPT- 326P - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.290.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321S - Mã sản phẩm: KPT- 321S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

9.990.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 321SL - Mã sản phẩm: KPT- 321SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.190.000 VNĐ

Súng vặn bulong Kawasaki 1“ KPT- 381S
Súng vặn bulong Kawasaki 1“ KPT- 381S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 381S - Mã sản phẩm: KPT- 381S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản - Bảo hành 6 tháng

10.038.000 VNĐ

Súng vặn bu lông Kawasaki 1“ KPT- 381SL
Súng vặn bu lông Kawasaki 1“ KPT- 381SL

- Tốc độ không tải: 4,400 rpm - Đầu vào khí: 1/2" - Khả năng vặn bu lông: 38 mm - Lực vặn làm việc: 860 - 2,000 Nm - Lực vặn lớn nhất: 2,300 Nm - Lưu lượng khí vào: 10.83 l/s

10.490.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421S - Mã sản phẩm: KPT- 421S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.590.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1“ KPT- 421SL - Mã sản phẩm: KPT- 421SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

10.790.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH
Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH

Súng vặn bulông 1" đầu dài Kawasaki KPT-50SH - Mã sản phẩm: KPT- 50SH - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.730.000 VNĐ

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2
Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2

Súng vặn bulông 1" đầu ngắn Kawasaki KPT-50SH-2 - Mã sản phẩm: KPT- 50SH-2 - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.878.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450S - Mã sản phẩm: KPT-450S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.778.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-450SL - Mã sản phẩm: KPT-450SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

15.878.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386S - Mã sản phẩm: KPT-386S - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

11.990.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-386SL - Mã sản phẩm: KPT-386SL - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng 

12.690.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-45SD - Mã sản phẩm: KPT-45SD - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành 6 tháng

18.750.000 VNĐ

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA
Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA

Súng vặn bulông Kawasaki 1” KPT-55SA - Mã sản phẩm: KPT-55SA - Nhà sản xuất: Kawasaki - Xuất xứ: Nhật Bản

26.290.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo