FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Súng bắn bu lông BOSSsúng bắn bu lông boss-1900p

Súng vặn ốc 1/2"(2 búa)   Nhãn hiệu: BOSS   Model: BS-1900P                

2.400.000 VNĐ

súng bắn bu lông boss-3800P

Súng vặn ốc 3/4”   Nhãn hiệu: BOSS-Taiwan   Model: BS-3800P

4.650.000 VNĐ

Súng bắn bu lông BOSS-8000l

Súng vặn ốc 1”   Nhãn hiệu: BOSS-Taiwan   Model: BS-8000L    

9.700.000 VNĐ

Súng bắn bu lông BOSS-8800L

Súng vặn ốc 1”   Nhãn hiệu: BOSS-Taiwan   Model: BS-8800L    

8.200.000 VNĐ