FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Rùa di chuyển hàngrùa di chuyển

Trọng Tải ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)  6 630,000 8 920,000 12 1,300,000      

Liên hệ

rùa quay tay

Trọng Lượng ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)  6 1,150,000 8 1,550,000 12 2,200,000      

Liên hệ

rùa quay 360

Trọng Tải ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)    2T 2,450,000   3T 2,560,000   4T 2,980,000   6T 3,150,000  

Liên hệ

rùa tời mini pa

Trọng  Tải ( Tấn ) Gía (VNĐ)  0.5 Liên hệ 1 Liên hệ      

Liên hệ

rùa tời đất

Điện áp Gía (VNĐ)  220v 1,600,000 380v 1,200,000      

Liên hệ

thanh nâng hàng

Trọng  Tải ( Tấn ) Gía (VNĐ)  3T 530,000 5T 650,000      

Liên hệ

Gọi mua hàng