FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Rùa di chuyển hàng


Rùa di chuyển hàng
Giúp cho công việc di chuyển hàng hóa được dễ dàng và thuận tiện hơn, tiết kiệm sức người, mang lại hiệu quả cao trong công việc

rùa di chuyển

Trọng Tải ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)  6 630,000 8 920,000 12 1,300,000      

Liên hệ

rùa quay tay

Trọng Lượng ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)  6 1,150,000 8 1,550,000 12 2,200,000      

Liên hệ

rùa quay 360

Trọng Tải ( Tấn ) Đơn giá (VNĐ)    2T 2,450,000   3T 2,560,000   4T 2,980,000   6T 3,150,000  

Liên hệ

rùa tời mini pa

Trọng  Tải ( Tấn ) Gía (VNĐ)  0.5 1,250,000 1 1,750,000      

Liên hệ

rùa tời đất

Điện áp Gía (VNĐ)  220v 1,600,000 380v 1,200,000      

Liên hệ

thanh nâng hàng

Trọng  Tải ( Tấn ) Gía (VNĐ)  3T 530,000 5T 650,000      

Liên hệ