Súng bắn bu lông YatoSúng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501
Súng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501

Súng bắn bu lông Yato 3/8’’ YT-09501 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09501 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

3.990.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09505 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09505 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

3.790.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0953
Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0953

Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0953 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi:                 6-8kg/cm2 Lượng khí tiêu thụ:     480L/Phút Tốc độ không tải:       1000r.p.m Đầu khí vào :             1/4inch Lực siết tối đa :          1356 N.m Khả năng vặn bu-lông từ :12-24 mm Đầu khí vào :               1/4" in Loại súng:                   1/2" Trọng lượng tịnh:       1 kg

4.690.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0950 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0950 Xuất xứ : Ba Lan

5.490.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0951 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0951 Xuất xứ : Ba Lan

3.590.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09511 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09511 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

1.690.000 VNĐ

Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0952
Súng bắn bu lông Yato 1/2’’ YT-0952

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-0952 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0952 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp lực hơi 6-8kg/cm2 Lượng khí tiêu thụ 105L/Phút Tốc độ không tải 7000r.p.m Đầu khí vào 1/4inch Lực siết tối đa 540 N.m Khả năng vặn bu-lông từ 12-24 mm Đầu khí vào 1/4" in Loại súng 1/2" Trọng lượng tịnh 2.9kg

3.390.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540
Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540

Súng bắn bu long Yato 1/2’’ YT-09540 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09540 Xuất xứ : Ba Lan

4.390.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-09571 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-09571 Xuất xứ : Ba Lan

10.490.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0956 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0956 Xuất xứ : Ba Lan

4.990.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957
Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957

Súng bắn bu long Yato 3/4" YT-0957 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0957 Xuất xứ : Ba Lan

12.690.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959
Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959

Súng bắn bu long Yato 1" ngắn YT-0959 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0959 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

5.990.000 VNĐ

Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960
Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960

Súng bắn bu long Yato 1" dài YT-0960 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0960 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

5.990.000 VNĐ

Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983
Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983

Súng bắn bu lông đỏ đen tay ngang Yato 3/8" YT-0983 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0983 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng Áp suất làm việc:  0.62MPa Momen xoắn lớn nhất: 34Nm Momen xoắn làm việc: 0-28 Nm Kích thước bu lông: 8-19mm Tốc độ không tải: 300vòng/phút Trọng lượng: 0.48kg Chiều dài máy:211mm Mức độ ồn: 86 dBA Mức độ rung: 6.3m/s2 Mức độ tiêu thụ khí: 51/Phút Đường khí đầu vào:1/4 inch Kích thước dây hơi: 10 mm

3.090.000 VNĐ

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984
Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0984 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0984 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

2.790.000 VNĐ

Súng bắn bu lông tay ngang Yato 1/2" YT-0982
Súng bắn bu lông tay ngang Yato 1/2" YT-0982

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0982 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0982 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hành 12 tháng

2.590.000 VNĐ

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981
Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981

Súng bắn bu long tay ngang Yato 1/2" YT-0981 Hãng sản xuất : Yato Model  : YT-0981 Xuất xứ : Ba Lan Bảo hánh 12 tháng

2.490.000 VNĐ

Gọi mua hàng