FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy khoan bànMáy khoan 20mm MPT MDP2003
Máy khoan 20mm MPT MDP2003

- Điện áp định mức: 220~240V/50Hz - Đường kính khoan tối đa : 20mm (3/4 ’’) - Công suất: 750W - Tốc độ tải    : 180 – 2770r/phút - Trục chính:  16

6.750.000 VNĐ

Máy khoan bàn MPT MDP1303 13mm
Máy khoan bàn MPT MDP1303 13mm

Điện áp định mức: 220-240V/ 50Hz. Đường kính khoan tối đa: 13mm. Công suất: 250W. Tốc độ tải: 620-2620 vòng/phút. Trục chính: B16.

2.250.000 VNĐ

Máy khoan bàn đứng 16mm MTP MDP1603
Máy khoan bàn đứng 16mm MTP MDP1603

Điện áp định mức 220~240V/50Hz Đường kính khoan tối đa: 16mm (5/8 ’’) Công suất: 550W Tốc độ tải: 180 – 2770r/phút Trục chính: 16

4.950.000 VNĐ

Máy khoan bàn Rubi HP13
Máy khoan bàn Rubi HP13

- Model: HP-13 - Điện áp: 220V/50Hz -  Công suất: 250W

2.250.000 VNĐ

Máy khoan bàn Rubi HP20
Máy khoan bàn Rubi HP20

- Model: HP 20 - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất: 750W

4.750.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KD600
Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

Hành trình khoan:                                                       51 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan:             150 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mặt ngoài ống trụ:    103mm Đường kính ống trụ                                                     47.5

1.900.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

MODEL                                                          KD 800                                                                         2 buly Hành trình khoan                                            58 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan  300 mm

3.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KDC 800 (3buly)
Máy khoan bàn Hồng Ký KDC 800 (3buly)

MODEL                                                          KDC 800                                                                         3 buly Hành trình khoan                                            58 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   300 mm

3.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (1/2HP)
Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (1/2HP)

MODEL                                                          HK-KT10 Hành trình khoan                                            70 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   340 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          165.5 mm

4.600.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (1 HP)
Máy khoan bàn Hồng Ký KT10 (1 HP)

MODEL                                                          HK-KT10 Hành trình khoan                                            70 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   340 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          165.5 mm

5.250.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 10 (3buly)
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 10 (3buly)

MODEL                                                          HK-KC10 Hành trình khoan                                            70 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   340 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          165.5 mm

5.150.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT 12
Máy khoan bàn Hồng Ký KT 12

MODEL                                                          HK-KT12 Hành trình khoan                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   420 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          182.5 mm

5.650.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1/2HP- 3 buly)
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1/2HP- 3 buly)

MODEL                                                          HK-KC14 Hành trình khoan                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          182.5 mm

6.850.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT 14 1/2hp 220v
Máy khoan bàn Hồng Ký KT 14 1/2hp 220v

MODEL                                                          HK-KT14 Hành trình khoan                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          182.5 mm

5.900.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1/2 HP 3 buly)
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1/2 HP 3 buly)

MODEL                                                          HK-KC12 Hành trình khoan                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   420 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          182.5 mm

6.200.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT 12 (1 HP – 2 buly)
Máy khoan bàn Hồng Ký KT 12 (1 HP – 2 buly)

MODEL                                                          HK-KT12 Hành trình khoan                                            80 mm Đường kính mũi khoan                                   3 - 16 mm Đường kính ống trụ                                        75 mm

6.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1 HP 3 buly) 220V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1 HP 3 buly) 220V

MODEL                                                          HK-KC12 Hành trình khoan                                            80 mm Đường kính mũi khoan                                   3 - 16/25 mm Đường kính ống trụ                                        75 mm

7.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1Hp) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (1Hp) 380V

Máy khoan bàn 1m2 Hồng ký KC12 Công suất motor: 1HP Nguồn điện: 380V/50Hz Hành trình khoan    80 mm K/c từ mũi khoan đến mâm khoan    420 mm

7.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KT 14 (1HP) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KT 14 (1HP) 380V

MODEL                                                          HK-KT14 Hành trình khoan                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan   620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ          182.5 mm

7.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (2HP) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 12 (2HP) 380V

Hành trình khoan                                80 mm K/c từ mũi khoan đến mâm khoan     420 mm K/c từ mũi khoan đến ống trụ            182.5 mm

7.900.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1HP) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1HP) 380V

Hành trình khoan                                                             80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan                   620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ                          182.5 mm

7.600.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC14 (1HP) 220V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC14 (1HP) 220V

Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan     620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ     182.5 mm Đường kính mũi khoan      3 - 16/25 mm

7.750.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1.5HP) 220V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (1.5HP) 220V

Hành trình khoan                                                             80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan                   620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ                          182.5 mm

8.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (2HP) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KC 14 (2HP) 380V

Hành trình khoan                                                            80 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan                  620 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ                          182.5 mm Đường kính mũi khoan                                                   3 - 16/25 mm

8.700.000 VNĐ

Máy khoan bàn taro Hồng ký KC 12T
Máy khoan bàn taro Hồng ký KC 12T

Hành trình khoan     mm     80 Khoảng cách từ mũi khoan tới mâm khoan     mm     420 Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ     mm     182.5

13.900.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (1HP)
Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (1HP)

Máy 1HP: 17.000.000 Máy 1.5HP: 17.800.0000 Máy 2HP: 18.500.000

16.200.000 VNĐ

Máy khoan bàn Taro Hồng Ký HK KT340
Máy khoan bàn Taro Hồng Ký HK KT340

Hành trình khoan mm                                                     75 Khoảng cách từ mũi khoan tới mâm khoan (mm)          468            Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ (mm)                165            Đường kính ống trụ       mm                                            Ø80

16.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (1.5HP)
Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (1.5HP)

Hành trình khoan                                                   90 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến mâm khoan         500 mm Khoảng cách từ mũi khoan đến ống trụ                254 mm Đường kính mũi khoan                                         5-20/25 mm

17.200.000 VNĐ

Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (2HP) 380V
Máy khoan bàn Hồng Ký KCP 15 (2HP) 380V

Hành trình khoan                               90 mm K/c từ mũi khoan đến mâm khoan    500 mm K/c từ mũi khoan đến ống trụ           254 mm Đường kính mũi khoan (mm)           3-20/25

17.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn mini KT-800
Máy khoan bàn mini KT-800

Công suất động cơ điện (Hp): 1/2Hp, 1450Vg/p Điện áp sử dụng : 220v Chiều cao máy: 810 Kích thước máy: 520 x 260 x 810 Trọng lượng máy: 40Kg

3.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1000 (1/2HP)
Máy khoan bàn KT-1000 (1/2HP)

Công suất động cơ điện (Hp): 1/2Hp Điện áp sử dụng: 220v  Chiều cao máy (mm): 990 Kích thước máy(dài x ngang x cao): 630 x300 x 990 Trọng lượng máy  (Kg): 62 Kg Xuất xứ: Việt Nam

4.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1000 (1HP-220V)
Máy khoan bàn KT-1000 (1HP-220V)

Công suất động cơ điện (Hp): 1Hp  1450Vg/p Điện áp sử dụng: 220V Chiều cao máy (mm): 990 Kích thước máy(dài x ngang x cao): 630 x300 x 990 Trọng lượng máy  (Kg): 78 Kg Xuất xứ: Việt Nam

4.500.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1200 (1HP-380V)
Máy khoan bàn KT-1200 (1HP-380V)

Công suất động cơ điện (Hp): 1Hp, 1450vg/p Điện áp sử dụng: 220v /  ba phase380v Chiều cao máy: 1205 Kích thước máy(DàixNgangxCao): 740 x 340 x 1205 Trọng lượng máy (Kg): 100Kg Xuất xứ: Việt Nam

6.750.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1200 (1HP-220V)
Máy khoan bàn KT-1200 (1HP-220V)

Công suất động cơ điện (Hp): 1Hp, 1450vg/p Điện áp sử dụng: 220v  Chiều cao máy: 1205 Kích thước máy(DàixNgangxCao): 740 x 340 x 1205 Trọng lượng máy   (Kg): 100Kg Xuất xứ: Việt Nam

6.750.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1000 (1HP-380V)
Máy khoan bàn KT-1000 (1HP-380V)

Công suất động cơ: 1HP Điện áp: 380V Vòng tua: 1.450 vòng/phút Kích thước (mm): 630 x 300 x 990 Trọng lượng: 78 Kg Xuất xứ: Việt Nam

4.950.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1400 (1HP-220V)
Máy khoan bàn KT-1400 (1HP-220V)

Công suất động cơ điện (Hp): 1Hp, 1450vg/p Điện áp sử dụng: 220v/50Hz Đường kính khoan tối đa (mm): Þ3 -> Þ16/ Þ25 Hành trình trục chính (mm): 90 Kích thước máy(DàixNgangxCao): 740 x 340 x 1415 Trọng lượng máy  (Kg): 103Kg Xuất xứ: Việt Nam

7.100.000 VNĐ

Máy khoan bàn KT-1400 (1HP-380V)
Máy khoan bàn KT-1400 (1HP-380V)

Công suất động cơ điện (Hp): 1Hp, 1450vg/p Điện áp sử dụng: 220v /  ba pha 380v Chiều cao máy: 1415 Kích thước máy: 740 x 340 x 1415 Trọng lượng máy  (Kg): 103Kg Xuất xứ: Việt Nam

7.100.000 VNĐ

Gọi mua hàng