Nam châm nâng hàngNAM CHÂM ĐIỆN 5 TẤN (CÓ TAY GẠT)
NAM CHÂM ĐIỆN 5 TẤN (CÓ TAY GẠT)

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:  Nam châm điện 5 tấn (có tay gạt)  -model                           PML-5000 -Tải trọng nâng            5000 kg -Khả năng vượt tải     15000 kg -Trọng lượng               400 kg -bảo hàng                    12 tháng

25.500.000 VNĐ

Nam châm 4 tấn (PML-4000)
Nam châm 4 tấn (PML-4000)

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:    Thông số tổng quan     Nam châm 4 tấn (PML-4000)  Model                              PML-4000 Tải trọng nâng              4000 kg Khả năng vượt tải        10500 kg Trọng lượng                  120 kg bảo hành                       12 tháng  

Liên hệ

Nam châm nâng 3 tấn có tay gạt
Nam châm nâng 3 tấn có tay gạt

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:    Thông số tổng quan        Nam châm nâng 3 tấn có tay gạt  Model                                 PML-3000 Tải trọng nâng                  3000 kg Khả năng vượt tải            7500 kg Trọng lượng                     90 kg bảo hành                          12 tháng

13.500.000 VNĐ

Nam châm PML 2 tấn
Nam châm PML 2 tấn

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm: Thông số tổng quan    Nam châm PML 2 tấn Model                              PML-20 Tải trọng nâng               02 tấn Khả năng vượt tải         06 tấn Trọng lượng                   60kg Thời gian bảo hành     12 tháng

10.500.000 VNĐ

Nam châm nâng hàng 1,5 tấn
Nam châm nâng hàng 1,5 tấn

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút. Thông số sản phẩm:    Thông số tổng quan         Nam châm nâng hàng 1,5 tấn Model                                  PML-15 Tải trọng nâng                  1.5 tấn Khả năng vượt tải            4.5 tấn Trọng lượng                     48kg Thời gian bảo hành        12 tháng  

Liên hệ

NAM CHÂM ĐIỆN 1 TẤN CÓ TAY GẠT
NAM CHÂM ĐIỆN 1 TẤN CÓ TAY GẠT

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:   Thông số tổng quan           Nam châm điện 1 tấn có tay gạt Model                                    PML-10 Tải trọng nâng                     01 tấn Khả năng vượt tải               03 tấn Trọng lượng                        40kg Thời gian bảo hành          12 tháng  

6.500.000 VNĐ

NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT 600KG
NAM CHÂM NÂNG TAY GẠT 600KG

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:   Thông số tổng quan             Nam châm nâng tay gạt 600kg Model                                      PML-6 Tải trọng nâng                       600kg Khả năng vượt tải                 1800kg Trọng lượng                           20kg Thời gian bảo hành             12 tháng

4.500.000 VNĐ

NAM CHÂM ĐIỆN 400KG
NAM CHÂM ĐIỆN 400KG

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:    Thông số tổng quan      Nam châm từ 400kg Model                               PML-4 Tải trọng nâng               400kg Khả năng vượt tải         1200kg Trọng lượng                  11kg Thời gian bảo hành      12 tháng

3.500.000 VNĐ

Nam châm tay gạt 100 kg
Nam châm tay gạt 100 kg

Nam châm điện nâng hàng được làm bằng nam châm đất hiếm có lực từ bề mặt cực mạnh, không sử dụng điện năng nên tiết kiệm chi phí. Nam châm nâng hàng công nghiệp được ứng dụng rất hiệu quả trong công nghiệp sản xuất, với tính năng dễ dàng sử dụng chỉ cần cầm cần gạt sang một bên là nam châm tạo ra lực hút hút các vật kim loại có từ tính ở gần đó và chỉ cần gạt chiếc cần qua chiều ngược lại thì nó sẽ ngừng hút.  Thông số sản phẩm:   Thông tin tổng quan           Nam châm tay gạt 100kg Model                                    PML-1 Tải trọng nâng                    100kg Khả năng vượt tải               250kg Trọng lượng                        03kg Thời gian bảo hành          12 tháng

Liên hệ

Gọi mua hàng