Súng bắn bu lông SP (Nhật Bản)Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-7143 ( SP-7143 DX )
Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-7143 ( SP-7143 DX )

- Lực xiết từ 50-300Nm - Tốc độ không tải: 8.000rpm - Chiều dài tổng thể: 173 mm - Trọng lượng: 1.4kg -  Xuất xứ: Nhật Bản

4.500.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-1140EX
Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-1140EX

- Lực xiết:50~500Nm - Tốc độ không tải: 6.000rpm - Tổng chiều tải:185mm - Trọng lượng: 2.6kg -  Xuất xứ: Nhật Bản

2.900.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-7145
Súng bắn Bu lông đầu 1/2″siêu nhẹ SP-7145

- Lực xiết từ 50-780Nm - Tốc độ không tải: 5.700 rpm - Chiều dài tổng thể: 166 mm - Trọng lượng: 1.9kg -  Xuất xứ: Nhật Bản

3.450.000 VNĐ

Súng bắn bu lông đầu 1/2″ siêu nhẹ SP-7141
Súng bắn bu lông đầu 1/2″ siêu nhẹ SP-7141

Lực xiết từ 50-480Nm Tốc độ không tải: 6.000 rpm Chiều dài tổng thể: 197 mm Trọng lượng: 2.2kg Xuất xứ: Nhật Bản

3.950.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông ngang đầu 3/8” SP-1138
Súng bắn Bu lông ngang đầu 3/8” SP-1138

- Đầu vuông có tiết diện: 9.5mm - Sử dụng cho các loại ốc kích thước trên: 10mm - Lực xiết: 7~90Nm - Tốc độ không tải: 12,500rbm - Tổng chiều dài: 177mm - Trọng lượng tĩnh: 0,9kg - Xuất xứ: Nhật Bản

2.520.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 1-1/2” SP-6500
Súng bắn Bu lông đầu 1-1/2” SP-6500

- Sử dụng cho ốc: 55mm - Lực xiết:1500~4,200Nm - Lực xiết lớn nhất: 4,200Nm - Tốc độ không tải: 3,600rpm - Tổng chiều dài: 520mm - Trọng lượng: 17.8kg - Xuất xứ Nhật Bản - Bảo hanh 12 tháng

35.840.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 1″ ngắn SP-1191A
Súng bắn Bu lông đầu 1″ ngắn SP-1191A

Lực xiết:280~1,000Nm Tốc độ không tải:5,500vg/ph Tổng chiều dài:220mm Trọng lượng: 5.5kg Xuất xứ: Nhật Bản

10.800.000 VNĐ

Súng bắn bu lông đầu 1″ ngắn SP-5000GE
Súng bắn bu lông đầu 1″ ngắn SP-5000GE

- Sử dụng cho ốc trên: 50mm - Lực xiết: 280-1.900Nm - Tốc độ không tải: 3,000rpm - Tổng chiều dài: 635mm - Trọng lượng 17.9Kg - Xuất xứ: Nhật Bản

14.175.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 1″ thân ngắn SP-1190 EXP
Súng bắn Bu lông đầu 1″ thân ngắn SP-1190 EXP

2 búa (twin dog clutch) Sử dụng cho ốc: 32mm Lực xiết: 200-1.350Nm Tốc độ không tải: 4,000rpm Tổng chiều dài: 250mm Trọng lượng 8.6Kg Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hanh: 12 tháng  

16.245.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 3/4″ siêu nhẹ SP-7150-V8
Súng bắn Bu lông đầu 3/4″ siêu nhẹ SP-7150-V8

Trọng lượng 3.6Kg Lực xiết: 270~900Nm Tốc độ không tải: 4,300rpm Tổng chiều dài: 237mm Xuất xứ: Nhật Bản

7.600.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 3/4″ SP-1156TR
Súng bắn Bu lông đầu 3/4″ SP-1156TR

Model: SP-1156TR Lực xiết: 280~1,170Nm Lực xiết lớn nhất: 1,290Nm Tốc độ không tải: 4,600vg/ph Tổng chiều dài: 280mm Trọng lượng tĩnh: 5.4Kg Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng

6.450.000 VNĐ

Súng bắn Bu lông đầu 3/8” SP-1135B
Súng bắn Bu lông đầu 3/8” SP-1135B

Lực xiết: 7~90Nm Tốc độ lớn nhất: 120Nm Tổng chiều dài: 1138mm Trọng lượng tĩnh: 1.3Kg Xuất xứ: Nhật Bản Bảo hành: 12 tháng

2.575.000 VNĐ

Gọi mua hàng