Tủ đông IXORTỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 98 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

4.590.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 120 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

5.170.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 141 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

5.450.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 165 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a  

5.900.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

6.390.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

7.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a 

Liên hệ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 183 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 

11.650.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 226 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám   

13.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

14.190.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

18.650.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 3 cánh dỡ Công suất: 770W Điện áp – Tần số: 220 V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Màu sắc: Trắng

Liên hệ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Màu sắc: Trắng 

5.690.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG  IXOR IXR-2918DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Xám 

6.050.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG

Tủ đông IXOR IXR-2919DG Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Trắng

5.800.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Xám 

6.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Trắng 

6.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 120W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a  

6.200.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3

6.850.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Trắng

6.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng