Tủ đông IXORTỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-128FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 98 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

4.950.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-208FL Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 120 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

5.270.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-238FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 141 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

5.780.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-268FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 165 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a  

6.220.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-318FLG Tủ đông – 1 ngăn đông 1 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

6.670.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-408FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a

7.680.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-508FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 184 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a 

8.800.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P598FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 183 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 

12.000.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P698FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 226 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám   

13.100.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P888FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

14.500.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P998FL Tủ đông – 1 ngăn đông 2 cánh dỡ Công suất: 310 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Xám

17.500.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-P1688FL   Tủ đông – 1 ngăn đông 3 cánh dỡ Công suất: 770W Điện áp – Tần số: 220 V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Màu sắc: Trắng

25.500.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2888D Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Màu sắc: Trắng 

5.690.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG  IXOR IXR-2918DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2918DG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Xám 

6.050.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2919DG

Tủ đông IXOR IXR-2919DG Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 135 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 4 Màu sắc: Trắng

5.800.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2988DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Xám 

6.500.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-2989DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 150 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 2 Màu sắc: Trắng 

6.450.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3088D   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 120W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a  

6.200.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3788DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3

7.000.000 VNĐ

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG
TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG

TỦ ĐÔNG IXOR IXR-3789DLG   Tủ đông – 2 ngăn đông/mát 2 cánh dỡ Công suất: 180 W Điện áp – Tần số: 220 – 240V/ 50 – 60 Hz Môi chất lạnh: R134a Cấp hiệu suất năng lượng: 3 Màu sắc: Trắng

6.830.000 VNĐ

Tủ đông ​IXOR IXR-3777DGI
Tủ đông ​IXOR IXR-3777DGI

- Công suất         : 131 W - Môi chất làm lạnh          : Gas R600 - Điều chỉnh nhiệt độ      : Có - Nhiệt độ            : 0ºC ~ -25ºC - Kích thước sản phẩm (mm) (D*R*C)     : 1215*625*850 - Kích thước đóng gói (mm) (D*R*C)       : 1275*650*870 - Trọng lượng (thực/ đóng gói) (kg)          : 55/60

7.715.000 VNĐ

Tủ đông ​IXOR IXR-4077DGI
Tủ đông ​IXOR IXR-4077DGI

- Công suất         : 131 W - Môi chất làm lạnh          : Gas R600 - Điều chỉnh nhiệt độ      : Có - Nhiệt độ            : 0ºC ~ -25ºC - Kích thước sản phẩm (mm) (D*R*C)     : 1340*625*850 - Kích thước đóng gói (mm) (D*R*C)       : 1389*645*870 - Trọng lượng (thực/ đóng gói) (kg)          : 60/65

8.160.000 VNĐ

Tủ đông IXOR IXR-407FG
Tủ đông IXOR IXR-407FG

- Môi chất làm lạnh          : Gas R600 - Điều chỉnh nhiệt độ      : Có - Nhiệt độ            : 0ºC ~ -25ºC - Kích thước sản phẩm (mm) (D*R*C)     : 1340*625*850 - Kích thước đóng gói (mm) (D*R*C)       : 1389*645*870 - Trọng lượng (thực/ đóng gói) (kg)          : 56/61

8.160.000 VNĐ

Tủ đông IXOR IXR-P1388FL (1300 lít, dàn dồng)
Tủ đông IXOR IXR-P1388FL (1300 lít, dàn dồng)

Tủ đông IXOR IXR-P1388FL (1 ngăn đông 2 nắp dỡ, dàn đồng) Dung tích 1300 Lít Lọai 2 cánh dỡ. Có đèn. Có khóa.  Có màn hình hiển thị nhiệt độ trên cánh cửa, có lớp white coating,  Bên trong tủ làm bằng thép có lớp sơn tĩnh điện.   Nhiệt độ  0° C ~ - 25° C. 

19.000.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo