Máy chà sàn Motor ScubberMáy chà sàn đeo vai MotorScrubber MS2000 KIT
Máy chà sàn đeo vai MotorScrubber MS2000 KIT

Ác quy: 12V-7Ah Thời gian sử dụng: 4h Thời gian sạc đầy: 8h Độ rộng chổi chà: 18 cm

15.500.000 VNĐ

Gọi mua hàng