Máy chà sàn Motor ScubberMáy chà sàn đeo vai KILIS MotorSrubber MS2000 KIT (dùng acquy)
Máy chà sàn đeo vai KILIS MotorSrubber MS2000 KIT (dùng acquy)

Ác quy: 12V-7Ah Thời gian sử dụng: 4h Thời gian sạc đầy: 8h Độ rộng chổi chà: 18 cm

11.850.000 VNĐ

ĐI KÈM QUÀ TẶNG
Gọi mua hàng