FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Xe vắt nước lau nhàXe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 070

- Model: HC 070 - Dung tích: 36L. - Có 1 thùng chứa nước - Kích thước: 61x42x93cm."

1.290.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 071

- Dung tích: 2 x 23L.   - Có 2 thùng chứa nước.   - Kích thước: 86x41x100cm.

1.600.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 086

- Model: HC 086 - Dung tích: 50L. - Có 2 thùng chứa nước. - Kích thước: 81x53x48cm.

2.600.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 087

- Model: HC 087 - Dung tích: 34L.   - Có 2 thùng chứa nước.   - Kích thước: 118x40x100cm.

2.100.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 082

- Model: HC 082 - Dung tích: 23L.   - Có 1 thùng chứa nước.   - Kích thước: 56x40x96cm

1.550.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 090

- Model: HC 090 - Dung tích: 42L.   - Có 1 thùng chứa nước.   - Kích thước đóng gói: 56x40x43cm.

1.500.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà HICLEAN HC 092

- Model: HC 092 - Dung tích: 2x46L. - Có 2 thùng chứa nước. - Kích thước: 81x44x92cm.

1.790.000 VNĐ

Xe đẩy vắt lau nhà 1 ngăn CLEPRO CB- 40

Model: CB40 Dung tích: 36L Kích thước (mm): 550 x 390 x 910 mm Trọng lượng: 8.2 Kg

1.350.000 VNĐ

Xe đẩy vắt cây lau nhà 2 ngăn CLEPRO CB43

Model: CB43 Dung tích: 60L Kích thước (mm): 400 x 270 x 340 mm Trọng lượng: 11 Kg

1.750.000 VNĐ

Gọi mua hàng