Máy Hút Ẩm Hấp Thụ DrymaxMáy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-4-120
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-4-120

- Model: DMTH-4-120 - Hãng sản xuất: Drymax  - Lưu lượng khí khô: 4000 m3/giờ - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 800Pa - Độ ồn: 72 dBA

840.172.941 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-2100R-AL
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-2100R-AL

- Hãng sản xuất: Drymax - Model: DM-2100R-AL - Lưu lượng khí khô: 2100 m3/giờ - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 300 Pa - Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha

333.411.812 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-5-184
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-5-184

- Model: DMTH-5-184 - Hãng sản xuất: Drymax - Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha - Độ ồn: 72 dBA - Kích thước (mm): 2800 x 1400 x 1850 (cao) - Khối lượng: 975 kg - Nguồn điện: 380V/50Hz/3 pha

984.418.882 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-3000R-AL
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-3000R-AL

- Model: DM-3000R-AL - Lưu lượng khí khô: 3000 m3/giờ - Hãng sản xuất: Drymax - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 300 Pa

394.117.647 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-6-380
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-6-380

- Model: DMTH-6-380 - Hãng sản xuất: Drymax - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 800Pa - Tổng công suất lạnh hữu dụng (@20oC/20%): 380.000 Btu/h

1.253.626.541 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-4500R-AL
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-4500R-AL

- Model: DM-4500R-AL - Hãng sản xuất: Drymax - Lưu lượng khí khô: 4500 m3/giờ - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 300 Pa

454.482.353 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-8-256
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DMTH-8-256

- Model: DMTH-8-256 - Hãng sản xuất: Drymax - Lưu lượng khí khô: 8.000 m3/giờ - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 800Pa - Tổng công suất lạnh hữu dụng (@20oC/20%): 256.000 Btu/h

952.808.823 VNĐ

Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-10000R-AL
Máy Hút Ẩm Hấp Thụ Drymax DM-10000R-AL

- Model: DM-10000R-AL - Hãng sản xuất: Drymax - Lưu lượng khí khô: 10.000 m3/giờ - Áp suất tĩnh ngoài (ESP): 300 Pa

822.453.000 VNĐ

Gọi mua hàng
Gọi ngay Chat với chúng tôi qua Zalo