FREE SHIPPING ON ALL ORDERS
UNTILL 28 AUGUST

Máy trộn bê tông cưỡng bứcMáy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -500 L

Máy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -500 L  Dung tích thùng máy: 500l Năng suất: 450l Số vòng quay của thùng:  40 - 50 v/ph Điện áp: 380 v/11kw - chạy dầu D24 Trong lượng máy (cả động cơ): 600 kg

Liên hệ

Máy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -250 L

Máy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -250 L Thể tích thùng máy: 250l Năng suất: 220l Số vòng quay của thùng:  40 - 50 v/ph Động cơ điện 380 v/4kw hoặc động cơ chạy dầu D8 Trong lượng máy (cả động cơ): 200 kg

Liên hệ

Máy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -350 L

Máy trộn bê tông Cưỡng Bức Hải Minh HM -350 L Thể tích thùng máy: 350l Năng suất: 320l Số vòng quay của thùng:  40 - 50 v/ph Động cơ điện 380 v/7,5kw - Động cơ chạy dầu D15 Trong lượng máy (cả động cơ): 400 kg

Liên hệ

Máy trộn bê tông cưỡng bức HM-CB2000

Model: HM-CB2000 Dung tích thùng trộn: 1500 lít. Điện áp: 22kW/ 380V. Động cơ: Diesel D30HP gió, đề. Cầu trộn: 9 tấn.

Liên hệ

Máy trộn bê tông cưỡng bức HM-CB750

Model: HM-CB750. Dung tích thùng trộn: 790 lít. Điện áp: 11 kW. Động cơ: Diesel D24HP. Cầu trộn: 5 tấn.

Liên hệ

Máy trộn bê tông cưỡng bức HM-CB1800

Model: HM-CB1800 Dung tích thùng trộn: 1250 Lít. Điện áp: 22kW/ 380V. Động cơ: Diesel D30HP gió, đề. Cầu trộn: 7 tấn.

Liên hệ

Gọi mua hàng