Pa lăng cáp điện SungdoPa lăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ CSD35/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ CSD35/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD35/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD50/15-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD50/15-H12-MH/ML

 Mã hiệu: CSD50/15-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD60/20-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD60/20-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD60/20-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min

Liên hệ

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML
Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML

Pa lăng 2 tốc độ đầm đôi CSD70/20-H12-MH/ML có khả năng nâng hạ hàng hóa với tải trọng tối đa 70 tấn, sức người không thể nâng được, đặc biệt đây là dòng cáp điện, không cần phải dùng tay kéo, tiết kiệm thời gian, công sức.

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL1-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL1-H6-MH

- Model: SL1-H6-MH - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 1000kg - Chiều cao nâng: 6m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD5/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD5/3-H12-MH/ML

 Mã hiệu: CSD5/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 4.7/0.47 - 7.5/0.75 60hz: 5.6/0.56 - 9/0.9

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD7.5/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD7.5/3-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD5/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 3.1/0.31 - 7.5/0.75 60hz: 3.8/0.38 -  9/0.9

Liên hệ

Palang Sungdo đầ​u thấp SL2-H6-MH
Palang Sungdo đầ​u thấp SL2-H6-MH

- Model: SL2-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 2000kg - Chiều cao nâng: 6m

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL2.8-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL2.8-H6-MH

- Model: SL2.8-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 2800kg - Chiều cao nâng: 6m - Tốc độ nâng hạ palang (m/min): 7.5/9 (tốc độ cao) - 3.7/4.5 (tốc độ thấp) - Công suất nâng hạ (kW x P): 5 x 4 (tốc độ cao) / 2.5x 8 (tốc độ thấp) - Phanh nâng hạ: phanh đĩa nam châm DC

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/3-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/3-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD10/3-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD10/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu:CSD10/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tốc độ nâng hạ: m/min 50hz: 3.7/0.37 - 4.5/0.45 60hz: 4.7/0.45 -  5.6/0.65

Liên hệ

Palang Sungdo đầu thấp SL3-H6-MH
Palang Sungdo đầu thấp SL3-H6-MH

- Model: SL3-H6-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Kiểu tốc độ cẩu: cao - cao - Kiểu palang cáp điện đầu thấp - Tải trọng nâng: 3000kg - Chiều cao nâng: 6m - Tốc độ nâng hạ palang (m/min): 7.5/9 (tốc độ cao) - 3.7/4.5 (tốc độ thấp) - Công suất nâng hạ (kW x P): 5.5 x 4 (tốc độ cao) / 2.8 x 8 (tốc độ thấp) - Phanh nâng hạ: phanh đĩa nam châm DC

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD15/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD15/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD15/5-H12-MH - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD20/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD20/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD20/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 20 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/5-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/5-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD30/5-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 30 tấn - Tải trọng nâng móc phụ: 5 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/10-H12-MH/ML
Pa lăng cáp điện Sungdo dầm đôi CSD30/10-H12-MH/ML

- Mã hiệu: CSD30/10-H12-MH/ML - Thương hiệu: Sungdo - Xuất xứ: Hàn Quốc - Nâng tối đa: 12m - Tải trọng nâng móc chính: 30 tấn - Tải trọng nâng móc phụ: 10 tấn

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 1 tấn SM1-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 1 tấn SM1-H6/L6

- Mode: SM1-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 1 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 10 m/phút - Công suất nâng hạ: 2.4x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 8x2mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2 tấn SM2-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2 tấn SM2-H6/L6

- Mode: SM2-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 2 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/phút - Công suất nâng hạ: 3.7x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 10x2mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2.8 tấn SM2.8-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 2.8 tấn SM2.8-H6/L6

- Mode: SM2.8-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 2.8 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/phút - Công suất nâng hạ: 2.4x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 12.5x2 mm

Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 3 tấn SM3-H6/L6
Pa lăng cáp điện cố định Sungdo 3 tấn SM3-H6/L6

- Mode: SM3-H6/L6 - Xuất xứ: Hàn Quốc - Tải trọng: 3 tấn - Chiều cao nâng: 6-12 m - Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/phút - Công suất nâng hạ: 5.5x4 kwxP - Kiểu cáp: 6x37 - Đường kính cáp: 12.5x2mm

Liên hệ

Gọi mua hàng
Chat với chúng tôi qua Zalo